İyi Olmak İster Misin?

   İsa bundan sonra Yahudiler’in bir bayramı nedeniyle Yeruşalim’e gitti.  Yeruşalim’de Koyun Kapısı yanında, İbranice’de Beytesta denilen beş eyvanlı bir havuz vardır.  Bu eyvanların altında kör, kötürüm, felçli hastalardan bir kalabalık yatardı. Orada otuz sekiz yıldır hasta olan bir adam vardı.  İsa hasta yatan bu adamı görünce ve uzun zamandır bu durumda olduğunu anlayınca, “İyi…

Vaftizci Yahya’nın Şehit Edilişini Anıyoruz

Kilisede bugün Vaftizci Yahya’nın Hirodes Antipas tarafından şehit edilişini anıyoruz (Markos 6:14-29). Kendisi Eski Antlaşma peygamberlerinin sonuncusu olmakla beraber Mesih için yol açarak Yeni Antlaşma’ya da zemin hazırlamıştır. Tövbe üzerine verdiği vaazlar nedeniyle tutuklanarak kafası kesildi. İsa Mesih Vaftizci Yahya’nın ölümünü duyduğunda O’ndan daha büyüğünün gelmeyeceğini söyledi (Matta 11:11) Ondan önceki peygamberlerin izini takip ederek…