Bambaşka Bir Büyüklük

 Yola çıkmış Yeruşalim’e gidiyorlardı. İsa önlerinde yürüyordu. Öğrencileri şaşkınlık içindeydi, ardından gelenler ise korkuyorlardı. İsa Onikiler’i yine bir yana çekip kendi başına gelecekleri anlatmaya başladı: “Şimdi Yeruşalim’e gidiyoruz” dedi. “İnsanoğlu, başkâhinlerin ve din bilginlerinin eline teslim edilecek. Onlar da O’nu ölüm cezasına çarptıracak ve öteki uluslara teslim edecekler. O’nunla alay edecek, üzerine tükürecek ve…

Akvila, Priskila Ve Apollos’u Anıyoruz

Kilise’de bugün Akvila, Priskila ve Apollos anılır. Akvila ve karısı Priskila Pavlus döneminde yaşamış Yahudilerdendiler. Çok dolaştılar. En sonunda da Roma zulmünden kaçarak Korint’e geldiler. Orada Pavlus’la tanıştılar. Çadırcılık yapıyorlardı. Pavlus da belirli bir süre onlara katıldı (Elçilerin İşleri 18:1-3). Onlar da Pavlus’a müjde duyurma konusunda yardımcı oldular. Birlikte Efes’e yolculuk yaptılar. Orada yeni bir…