Gerçek Sevgi

 “Baba’nın beni sevdiği gibi, ben de sizi sevdim. Benim sevgimde kalın. Eğer buyruklarımı yerine getirirseniz sevgimde kalırsınız, tıpkı benim de Babam’ın buyruklarını yerine getirdiğim ve sevgisinde kaldığım gibi… Bunları size, sevincim sizde olsun ve sevinciniz tamamlansın diye söyledim. Benim buyruğum şudur: Sizi sevdiğim gibi birbirinizi sevin. Hiç kimsede, insanın, dostları uğruna canını vermesinden daha…

Filipus Ve Yakup’u Anıyoruz

Kilise’de bugün İsa’nın öğrencilerinden Filipus ve Yakup’u anıyoruz. Filipus Celileli olup Petrus ve Andreas’tan sonra İsa Mesih tarafından çağrılan ilk öğrencilerdendir. Natanel’i İsa’ya getiren odur (Yuhanna 1:43-51). Yuhanna’nın yazdığı Müjde kitabında İsa Mesih’in 5.000 kişiyi doyurmak için gereken ekmeğin nasıl bulunacağını Filipus’a sorduğu anlatılır. Perşembe günü son akşam yemeğinde Filipus İsa’dan, kendisine ve diğer öğrencilerine…