Bağışlandı

 “Başkalarının suçlarını bağışlarsanız, göksel Babanız da sizin suçlarınızı bağışlar. Ama siz başkalarının suçlarını bağışlamazsanız, Babanız da sizin suçlarınızı bağışlamaz.”

Aziz Yakup Anılıyor

Kilise’de bugün İsa Mesih’in kardeşi iman şehidi Aziz Yakup anılıyor. Yakup, Yusuf ve Meryem’in biyolojik çocukları olabileceği gibi Meryem’in veya Yusuf’un kardeşlerinden birinin de çocuğu olabilirdi çünkü İncil’de kullanılan sözcük “kuzen” anlamına da gelir. Meryem hariç İsa Mesih’in diğer bütün akrabaları gibi, Yakup da İsa Mesih’e dirilene kadar inanmamıştı. Petrus’un gidişinden sonra Yeruşalim’de dini önder…