Ebedi Armağan

 

Yıldızbilimciler, kralı dinledikten sonra yola çıktılar. Doğuda görmüş oldukları yıldız onlara yol gösteriyordu, çocuğun bulunduğu yerin üzerine varınca durdu. Yıldızı gördüklerinde olağanüstü bir sevinç duydular. Eve girip çocuğu annesi Meryem’le birlikte görünce yere kapanarak O’na tapındılar. Hazinelerin açıp O’na armağan olarak altın, günnük ve mür sundular. Matta 2:9-11

Çok büyük bir çelişki! Uşakları ve hayvanlarıyla birlikte Beytlehem’den geçen bu yabancıları hayal edin; pahalı kumaştan yapılmış altın işlemi elbiseleri ve süsleri ile oldukça sıradan bir evin önünde durdular. Görünüşe göre Yusuf evde değildir ama Meryem, muhtemelen o sırada yeni yürümeye başlamış olan İsa’yla birlikte oradadır. Peki Yıldızbilimciler yeni doğmuş olan bu büyük Kral’ın sıradanlığına şaşırmışlar mıdır? Bu onların yere kapanıp tapınmalarına engel olacak bir neden değildi. Nihayet burada tapınmaya layık bir kral bulunmaktadır; masum, uysal, etrafındaki insanlarla barış içinde olan bir Kral. Yıldızbilimcler İsa’ya geleceğiyle ilgili ipuçları veren armağanlar sunarlar; krallığı için altın, tanrılığı için günnük ve halkı için çektiği acılar ve ölümü için mür. Bu olaylardan kısa bir süre sonra genç Kral hızlıca Mısır’a gidecektir. Ancak hediye verdikleri Çocuğu hatırlayacaklardır

– Tanrı’nın onlara ve tüm dünyaya armağanı olan İsa’yı. Yaşamını onlar ve bizim için feda eden ve sonsuz yaşam armağanını paylaşabilmemiz için ölümden dirilen İsa’yı.

Dua Edelim: Kutsal Babamız, Oğlun İsa Mesih’i bizlere verdiğin için sana şükürler olsun. Amin.

Facebook
Twitter
WhatsApp
E-Posta

Benzer Yazılar

Yorumlar