Kötülük

 

Hirodes, yıldızbilimciler tarafından aldatıldığını anlayınca çok öfkelendi. Onlardan öğrendiği vakti göz önüne alarak Beytlehem ve bütün yöresinde bulunan iki ve iki yaşından küçük erkek çocukların hepsini öldürttü. Böylelikle Peygamber Yeremya aracılığıyla bildirilen şu söz yerine gelmiş oldu: “Rama’da bir ses duyuldu, Ağlayış ve acı feryat sesleri! Çocukları için ağlayan Rahel Avutulmak istemiyor. Çünkü onlar yok artık!” Matta 2:16-18

Yeryüzünde açıklanamayan bazı şeyler vardır, bu açıklanamayan şeylerden biri kötülüktür. Evet açıklanamaz ama tolere de edilemez. Başımıza kötülük geldiğinde sadece ağlayabilir ve Tanrı’ya yakarabiliriz. Beytlehem’deki çocukların ölümü de bunlardan biridir. Bu kötülükleri makul göstermenin hiçbir yararı yoktur. Hiçbir şey onları katlanılabilir kılamaz. Kötülüğü tümüyle yok edecek birine ihtiyacımız var. Kötülüğün gücünü kaynağında kıracak ve böylece bir daha asla hüküm süremeyecek bir Kurtarıcıya. Beytlehem’deki son bebeğin görevi buydu. O gün Beytlehem katliamında kendisi için değil, hepimiz için kurtuldu. Geleceğinde onu bekleyen bir çarmıh vardı ve orada mücadele etmesi gerekiyordu. O çarmıhta şeytanın ve tüm kötü ruhlu yaratıkların işlerine kesin bir son verecek, onları kendi kanıyla yenecekti. Ve üç gün sonra ölümden dirilerek ölümün gücünü sonsuza dek kıracaktı -Kendisi ve O’na iman eden herkes için bunu sağlayacaktı. Umudumuz o küçük bebekte yani Rab İsa Mesih’tedir. O bizim Kurtarıcımızdır ve O’nun görkem içinde geri gelip tüm kötülükleri sonsuza dek ortadan kaldıracağına güveniyoruz.

Dua Edelim: Tez gel ya Rab İsa. Amin.

Facebook
Twitter
WhatsApp
E-Posta

Benzer Yazılar

Yorumlar