İpler

 Sabah olunca başkâhinler, ileri gelenler, din bilginleri ve Yüksek Kurul’un öteki üyeleri bir danışma toplantısı yaptıktan sonra İsa’yı bağladılar, götürüp Pilatus’a teslim ettiler. (Markos 15:1)

Küçük Bir Sıpa

 Yeruşalim’e yaklaşıp Zeytin Dağı’nın yamacındaki Beytfaci Köyü’ne geldiklerinde İsa, iki öğrencisini önden gönderdi. Onlara, “Karşınızdaki köye gidin” dedi, “Hemen orada bağlı bir dişi eşek ve yanında bir sıpa bulacaksınız. Onları çözüp bana getirin. Size bir şey diyen olursa, ‘Rab’bin bunlara ihtiyacı var, hemen geri gönderecek’ dersiniz” (Matta 21:2-3).

Sınırlı Sevgi

 “Meryem, çok değerli saf hintsümbülü yağından yarım litre kadar getirerek İsa’nın ayaklarına sürdü ve saçlarıyla ayaklarını sildi. Ev yağın güzel kokusuyla doldu” (Yuhanna 12:3). Kendini Meryem’in yerine koy. İsa’nın ayaklarına kapanıp ölen kardeşi Lazar’ın yasını tutmasının üzerinden çok geçmemişti. Lazar’ı ölümden dirilttiği için Mesih’in şerefine bir yemek verilmişti. Meryem, O’nun hakkını ödeyebilir miydi? Marta…

Yeterli Değil

 “Yoksul bir dul kadın da geldi, birkaç kuruş değerinde iki bakır para attı. İsa öğrencilerini yanına çağırarak, “Bu kadın ise yoksulluğuna karşın, varını yoğunu, geçinmek için elinde ne varsa, tümünü verdi” dedi” (Markos 12:42, 44b).

Paranın Üzerindeki Resim

 İsa, “Bu resim, bu yazı kimin?” diye sordu (Markos 12:16b). Burada yine benzer bir hikâye ve yine İsa’yı kendi sözleriyle tuzağa düşürmeye çalışan dini liderleri görüyoruz. “Sezar’a vergi vermek Kutsal Yasa’ya uygun mu, değil mi? Verelim mi, vermeyelim mi?” İsa, “Vergi verin” dese Roma’nın kestiği vergilerden nefret eden insanlar ona tepki gösterecekti. Öte yandan,…

Teknedeki Yorgunluk

 Bu sırada büyük bir fırtına koptu. Dalgalar tekneye öyle bindirdi ki, tekne neredeyse suyla dolmuştu. İsa, teknenin arka tarafında bir yastığa yaslanmış uyuyordu. Öğrenciler O’nu uyandırıp, ‘Öğretmenimiz, öleceğiz! Hiç aldırmıyor musun?’ dediler” (Markos 4:37-38).

Damdaki Delik

 Bu arada O’na dört kişinin taşıdığı felçli bir adamı getirdiler. Kalabalıktan O’na yaklaşamadıkları için, bulunduğu yerin üzerindeki damı delip açarak felçliyi üstünde yattığı şilteyle birlikte aşağı indirdiler. İsa onların imanını görünce felçliye, ‘Oğlum, günahların bağışlandı’ dedi. (Markos 2:3-5)

Kutsal Yazılara Saygılı Mıyım?

 İsa, büyüdüğü Nasıra Kenti’ne geldiğinde her zamanki gibi Şabat Günü havraya gitti. Kutsal Yazılar’ı okumak üzere ayağa kalkınca O’na Peygamber Yeşaya’nın Kitabı verildi. Kitabı açarak şu sözlerin yazılı olduğu yeri buldu: “Rab’bin Ruhu üzerimdedir. Çünkü O beni yoksullara Müjde’yi iletmek için meshetti. Tutsaklara serbest bırakılacaklarını, Körlere gözlerinin açılacağını duyurmak için, Ezilenleri özgürlüğe kavuşturmak Ve…