13 Ekim 2021

 İyi Tanrımız. Tüm iyiliklerin kaynağı sensin ve bize de iyilikle bakıyorsun. Hem maddi hem de manevi ihtiyaçlarımızı karşılıyorsun. Bizim sağlayanımız Sen’sin. Ya Rab bize iman armağanını ver! Ver ki dünya karşısında zafer kazalım. Ve bize yardım et ki her zaman yardım bulmak için senin lütfuna sığınalım. Amin.

06 Ekim 2021

 Sevgili dolu Tanrımız. Bizim her şey için şükretmemizi istiyorsun. Güzel sözlerinle korkmamamız ve tüm kaygılarımızı sana bırakmamız için bizi teşvik ediyorsun. Bizi tüm imansızlıklardan ve şüphelerden koru. Bizi Kutsal Ruh’unla her gün yenile. Öyle ki, her zaman senin ölümsüz sevgini görelim. Bunu senden İsa Mesih’in adıyla istiyoruz. Amin.

29 Eylül 2021

 Ya Rab. Bizi o kadar çok sevdin ki en büyük ihtiyacımızı karşıladın. Bizi ölümün ve Şeytan’ın elinden fidyeyle kurtarıp, özgür kıldın. Bize lütfet. Öyle ki, biz de komşularımızı sevelim ve neye ihtiyaçları varsa onlara yardım edelim. Bunu senden İsa Mesih’in adıyla istiyoruz. Amin.

22 Eylül 2021

 Yaşamın ve ölümün Rabbi. Ölüm bizi devamlı tehdit ediyor. Hastalıklar, savaşlar ve kazalar hep çevremizde. Dünyada kalıcı hiçbir şey yok ama sen hep varsın. Korktuğumuzda ya da kaygılandığımızda bize kendini hatırlat. Öyle ki, İsa Mesih’in ölümünde ve dirilişinde umut ve huzur bulalım. Amin.

15 Eylül 2021

 Güçlü Tanrımız. Sen gökte uçan kuşları doyurur kırdaki otları giydirirsin. Sıkıntıların ortasında senin lütuf dolu ellerine bakmamızı sağla. Bize yardım et. Öyle ki, öncelikle senin egemenliğinin ve isteğinin ardından gidelim. Ondan sonra senin bütün başka şeyleri de halledeceğine iman edelim. Bunları Rabbimiz İsa Mesih’in adıyla istiyoruz. Amin.

08 Eylül 2021

 Bizi yaratan, kurtaran ve kutsal kılan Rabbimiz. Bizim bedenimizle ve canımızla ilgileniyorsun. Bize lütfet ki, hem sağlıklıyken hem de hastayken yardımını unutmayalım. Bize minnettar bir yürek ver. Bize yardım et ki, seni daima yüceltelim. Amin.

01 Eylül 2021

 Şefkatli Tanrımız. Yardımını hak etmesek de bize lütfediyor ve yardım ediyorsun. İsa Mesih’in yolunda gidebilmemiz için bize yardım et. Öyle ki, bizden nefret edenleri de sevelim, bütün kardeşlerimizle barış içinde yaşayalım. Bunları Oğlun İsa Mesih’in adıyla diliyoruz. Amin.

25 Ağustos 2021

 Ya Rab. Senin sözün her zaman doğrudur ve Sen Söz’ün aracılığıyla bize konuşuyorsun. Bizim kötü ve boş sözlerimizi bağışla. Bize yeni bir zihin ve yeni bir dil ver. Gerçek ve doğru olanı söyleyebilmemiz için bize yardım et.  Öyle ki, bizim sözlerimiz Senin Egemenliğini duyursun. Amin.

18 Ağustos 2021

 Adil Tanrımız. Kendisini alçaltıp zayıflığını ve günahını itiraf eden herkese acıyorsun. Ama kendi iyiliğine güvenenleri reddediyorsun. Bizi Kutsal Ruh’unla ikna et ki günahlarımızı kabul edip sana itiraf edelim. Öyle ki İsa Mesih’in, acısında, ölümünde ve dirilişinde yardım bulalım. Amin.

11 Ağustos 2021

 Sevgili Tanrımız. Sen Kurtuluş Müjde’nle bizi halkın olmaya çağırdın ve bize ebedi hayatı vaat ettin. Biz her ne kadar senin yolundan sapsak da sen bize yardım etmeye devam ediyorsun. Bize yardım et ki şu gerçeği kavrayalım: Bizim sığınağımız yalnız sendedir ve bizim için en iyi şey senin iradendir. Bizi daima sana ait olalım diye…

04 Ağustos 2021

 Her iyiliğin kaynağı olan Rabbimiz. Sen bizi birçok iyi armağanınla donattın. Bizi hangi görevlere çağırıyorsan, bizi onlarda becerikli ve sadık kıl. Bize hikmet, temiz vicdan ve dayanma gücü ver. Öyle ki sana imanla ve sevgiyle hizmet edelim. Dualarımıza Oğlun İsa Mesih aracılığıyla kulak ver. Amin.

28 Temmuz 2021

 Güçlü Tanrımız. Bizi Söz’ünle kendine çağırdın. Sana iman edebilmemiz için Kutsal Ruh’un yüreğimizde çalıştı. Bizi Kilise’ne götürdün ve vaftiz ettin. Ya Rab bize Kutsal Ruhun’un gücünü ver öyle ki, daima O’nun sesini işitelim ve O’nun sözüne uyalım. Dünyanın geniş yolunun aldatışlarından bizi koru ve bizi çocuklarına söz verdiğin huzura götür. Bunları Rabbimiz’in ve Kurtarıcımız’ın…

21 Temmuz 2021

 Göksel Babamız, her şeye kadir olan Tanrımız. Senin Söz’ün adımlarımıza çıra ve yolumuza ışıktır. Zihnimizi aç ki Kutsal Kitap’daki harikaları görebilelim. Orada bizim için umut, teselli, günahlarımızın bağışı ve teşvik var. Bize yardım et ki bu dünyanın sunduklarını değil, senin Sözünde vaat ettiklerini arzulayalım. Bizim için planladıklarını imanla kabul etmemize yardım et. Amin.

14 Temmuz 2021

 Tüm iyiliğin kaynağı sevecen Tanrımız. Bize karşı sevgin ne kadar da derin, kavrayamayız. Ne aklımız ne de imanımız bunu anlamaya yetmez! Ya Rab bizim kavrayışımızı büyüt, imanımızı arttır. Kutsal Ruh’ta sevgini bize dök. Öyle ki, bizim yüreğimiz senin isteklerinin ardından gitsin. Buyruklarını severek ve isteyerek yerine getirebilmemiz için bize güç ver. Öyle ki, affetmekte…

07 Temmuz 2021

 Ya Rab. Sana hizmet etsinler diye peygamberleri ve elçileri seçtin. Böylece tatlı müjden şimdi bize kadar ulaştı. Bizi kurtardı, bize umut verdi ve bizim canlarımızı teselli etti. Rab İsa Mesih, kilisen yani biz sana sığınıyoruz. Dünya bizi şiddetli bir şekilde denediğinde bize yardım et. Bize yardım et ki kulaklarımız Senin sesini işitsin ve yalnızca…

30 Haziran 2021

 Rabbimiz İsa Mesih. Sana tanıklık etsinler ve kiliseni inşa etsinler diye elçilerini sen seçtin. Kilisenin sağlam temeli sensin İsa Mesih. Kiliseni her zaman elçisel öğretide tut. Öyle ki baskı ve zulüm geldiğinde, kilisen denemelere dayanabilsin. Bize yardım et ki, kulaklarımızı elçilerin tanıklığına daima açalım ve sarsılmadan bu tanıklığa bağlı kalalım. Amin.

23 Haziran 2021

 Güçlü ve adil Tanrımız. Sen Vaftizci Yahya’yı İsa Mesih için yol hazırlasın diye gönderdin. Bize yardım et ki, biz de Yahya’nın sesini işitelim. Kutsal Ruh’un bizim yüreklerimizde çalışsın ve bizi tövbeye yöneltsin. Öyle ki bizim uğrumuza Tanrı Kuzusu olan İsa Mesih’e sığınalım. Ve çarmıhtaki ölümüyle bize verdiği sonsuz yaşama kavuşalım. Amin.

16 Haziran 2021

 Göksel Babamız. Sen peygamberler ve elçilerin aracılığıyla Kutsal Sözü’nde bize iradeni ve kurtuluş eylemlerini açıkladın. Bizi lütfunla güçlendir. Öyle ki biz de çarmıhımızı yüklenip Oğlun İsa Mesih’i izleyelim. Kendi arzularımızın değil, senin isteğinin ardından gidelim. Bunu senden İsa Mesih’in adıyla istiyoruz. Amin.

09 Haziran 2021

 Ya Rab. Sen kendi Kiliseni her halktan bir araya getiriyorsun. Bizi de kilisene Söz’ünle çağırdın. İyi tohumla ekilen verimli toprak olmamızı sağla. Öyle ki hâlâ ölümün gölgelediği diyarda oturanları senin ışığının paydaşlığına davet edebilelim. Onlar da bizimle beraber Oğlun İsa Mesih’teki lütfunu yüceltsinler. Amin.

02 Haziran 2021

 Sevecen Tanrımız. Bizi asla terk etmediğin için sana şükrediyoruz. Korkularımızı ve sıkıntılarımızı iyi biliyorsun. Acılarımızda bize yardım et. Bedenimizi ve ruhumuzu güçlendir. Payımıza düşen denenmelerin ve zorlukların üstesinden gelebilmemiz için imanda dimdik durmamızı sağla. Bunu senden Kurtarıcımız İsa Mesih’in adıyla istiyoruz. Amin.

26 Mayıs 2021

 Üçlü birlik olan Tanrımız. Sen bizi yarattın, fidyeyle kurtardın ve imana yönelttin. Bizi Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’ta vaftiz edip kilisene kattın. Bizi daima kutsallaştırıp imanda pekiştiriyorsun. Seni yüz yüze görünceye kadar bizi sağlam imanda tut. Bunu senden Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla istiyoruz. Amin.

19 Mayıs 2021

 Ya Rab. Kutsal Ruh’unu bizi günahlarımız için ikna etmesi, bizi teselli etmesi ve bize öğüt vermesi için verdin. Kutsal Ruh’unla bizi güçlendir ki, Kurtuluş Müjdeni cesaretle başkalarına duyurabilelim. Öyle ki her ulustan insan, her dilde seni yüceltsin ve onurlandırsın. Bunu senden İsa Mesih’in adıyla istiyoruz. Amin.

12 Mayıs 2021

 Ey göğe çıkan Rabbimiz İsa Mesih! Biz senin önünde yere kapanarak sana tapınırız. Senin önünde durarak sana şükrederiz. Ellerimizi sana uzatarak sana sığınırız. Bizi savunan ve bizim için göklerde aracılık eden sensin. Sana şükürler olsun Kralımız! Amin.  

05 Mayıs 2021

 Bizi sonsuz bir sevgiyle seven Tanrımız. Sen bize vaat ettin ki, senden Oğlun’un adıyla ne dilersek bize vereceksin. Bize en büyük ihtiyacımızı, Oğlun İsa Mesih’i verdin bile! Sana şükürler olsun. Ya Rab bize yardım et ki, her ihtiyacımız için sana sığınalım ve yalnız senden yardım bekleyelim. Bize sana güvenmeyi öğret. Bunu senden İsa Mesih’in…

28 Nisan 2021

 Yerin ve görün Yaratıcısı, sevgili Tanrımız. Bizi ne kadar da çok sevdin! Mahvolmayalım diye Oğlun İsa Mesih’i uğrumuza çarmıha gönderdin. O’nda günahlarımızın bağışına ve sonsuz yaşama kavuştuk. Ya Rab, tüm yaratılış harika işlerin için sana şükreder. Bize de harika işlerini her gün göster. Öyle ki biz de seni ilahilerle ve ezgilerle yüceltelim. Amin.

21 Nisan 2021

 Her şeye gücü yeten Rabbimiz. Sen gerçeğin ışığıyla kör gözlerimizi açtın. Bizi günahın ve ölümün hükümranlığından özgür kıldın. Bize güç ver ki senin Söz’ünü cesaretle duyuralım. Öyle ki kaybolanlar kurtuluşa kavuşsunlar ve seni yüceltsinler. Bunu senden İsa Mesih’in adıyla istiyoruz. Amin.

14 Nisan 2021

 Sevgili Rabbimiz. Sen iyi çobanın sesiyle bizi sürüne çağırıyorsun. Bize lütfunu ver ki, bu sesi işitelim ve tanıyalım. İyi çobanımız olan İsa Mesih’i sevinerek izlememiz için bize yardım et. Dünyanın dört bucağından sana ait olanları imanda bir araya getir. Bizi tek çobanın, tek sürüsü yap. Amin.

07 Nisan 2021

 Merhametli Tanrımız, Söz’ün ve Kutsal Ruh’unla bizi kendine çağırdın. Vaftizimizde sudan ve ruhtan doğan bizleri senin çocukların yaptın. Biz sana aitiz. Ya Rab, bize yardım et. Öyle ki bize imanla verdiğin bu yeni yaşamı sürdürelim ve İsa Mesih’in ardından gidelim. Bunu senden İsa Mesih’in adıyla istiyoruz. Amin.

Esenlik İçin Edilecek Dua

 Esenlik kaynağı olan Tanrımız, karmaşa dolu bu dünyadan ruhuma huzur, düşüncelerime ferahlık bulmak için sana dönüyorum. İşlerimi bereketle, yüreğimdeki yaraları iyileştir, günahlarımı bağışla, umutlarımı tazele. Sende her şey yerli yerinde. Beni kendine çek, zihnimdeki yararsız sesleri sustur. Sen de her zaman çare vardır. Beni yalnızlığımdan, bencilliğimden ve kararsızlığımdan kurtar. Bana Oğlun İsa Mesih’teki esenliği…

Bebek İsteyenler İçin Edilecek Dua

 Ya Rab, toprağa nefesini üfleyerek can veren ve beni yaratan sensin. Senin için her şey mümkündür. Çocuğum olmadığı için yüreğim keder ve acıyla dolu. Eşime ve bana lütfunla bak ve bize tez zamanda bir çocuk bağışla. Bu belirsizliğin içinde, bana verdiğin en büyük armağanla, İsa Mesih’in verdiği kurtuluşla yüreğimi teselli et. Eğer kendi çocuğumu…

Çocuklarımız İçin Edilecek Dua

 İyi Rabbim, ailemize verdiğin çocuklarımız için sana şükrediyoruz. Senin bizi fedakârca sevdiğin gibi bizim de çocuklarımızı sevebilmemizi sağla. Sabırlı olmak ve çocuklarımızın ihtiyaçlarını karşılayabilmek için bize yardım et. Kutsal Kitap’ı hem kendi hem de çocuklarımızın hayatında doğru bir şekilde kullanabilmemiz için bizi yönlendir. Yaşamın getirdiği yüklerle boğuşurken çocuklarımıza gerekli ilgiyi gösterebilmemiz için bize bilgelik…

Evlenmek İçin Edilecek Dua

 Yüce Rabbim, başlangıçta sen insanları erkek ve kadın olarak yaratıp onlara evlilik armağanını verdin. Evlenmek için uygun bir eş ararken, benim de karakterde ve bilgelikte olgunlaşmamı sağla. Öyle ki ben de uygun bir eş olabileyim. Doğru zamanı bekleyebilmem için bana yardım et. Benim için canını veren iyi çobanım İsa Mesih’i takip ederken bana esenlik…

Kendimizi Suçlu Hissettiğimizde Edilecek Dua

 Rabbim, kendimi o kadar suçlu hissediyorum ki dua etmek bile zor geliyor. Sevgin ve iyileştirici gücünle günahlarımı bağışlamaya istekli olduğunu biliyorum. Suçluluk duygusu sırtımda büyük bir yük gibi. İşlediğim günahlar için beni bağışla. Biliyorum ki, dua ettiğimde beni duyarsın, yüreğimde ve zihnimde duyduğum acıyı benimle paylaşırsın. İsa Mesih’in çarmıhtaki ölümüyle benim suçumu ve utancımı…

Bağışlanmak İçin Edilecek Dua

 Ya Rab, geçmiş ve şimdiki günahlarımı, aklımla ve bedenimle işlediğim günahlarımı, kendimi ve başkalarını memnun etmek için işlediğim günahlarımı bağışla. Düşüncesizce işlediğim günahlarımı bağışla. Bilerek ve bilmeden işlediğim günahlarımı bağışla. Başkalarından saklamak için uğraştığım günahlarımı bağışla. Ya Rab, İsa Mesih’in çarmıhtaki ölümü ve üç gün sonra dirilişiyle gösterdiğin lütfun aracılığıyla tüm günahlarımı bağışla. Amin.

Esenlik İçin Edilecek Dua

 Esenliğin kaynağı Tanrım, yüreğime huzur bulmak için bu karanlık dünyadan sana dönüyorum. Yaptıklarımı kutsaman, yaralarımı iyileştirmen, günahlarımı bağışlaman ve umudumu tazelemen için sana geliyorum. Beni kendine çek, savurgan zihnimin yükselen sesini sustur. Yüreğimin boşluğunu esenliğinle doldur. Yumuşak huylu, alçakgönüllü Rabbim, canımı rahata kavuştur. Amin.

Evlilik İyi Gitmediğinde Edilecek Dua

 Ya Rab, daha yaratılış mükemmelken sen evlilik kurumunu oluşturdun ve insanlara armağan olarak verdin. Ancak günah evliliğimizi zehirledi ve biz birbirimizi incittik. Sana karşı işlediğimiz günahlar için bizi bağışla. Sen nasıl İsa Mesih’in kanı sayesinde bizi bağışladınsa bizim de birbirimizi bağışlayabilmemiz için bize yardım et. Ya Rab, bize yardım et ki öfkemizi bir kenara…

Yüreğimiz Kırıldığında Edilecek Dua

 Sevgili Rabbim, biliyorum ki halimi görüyorsun, ıstırabımı ve gözyaşlarımı duyuyorsun. Yüreğim kırık. Beni onar. Herkes beni sevmekten vazgeçse de senin benden vazgeçmeyeceğini hatırlamama yardım et. Bana yardım et ki, İsa Mesih’in çarmıhta kanını akıtarak gösterdiği sevginin her şeyden büyük olduğuna güvenebileyim. Senin sevgin bana yeter. Kalbimi kıranları affedebilmeme yardım et, onlara nasıl yardımcı olabileceğimi…

Okulda Edilecek Dua

 Her Şeyi Yaratan Tanrım, bana yarattığın harikaları öğrenme ve bilgelikte büyüme şansı verdiğin için sana şükrediyorum. Çalışmalarımı bereketle. Öğrendiğim konular ya da ödevlerim ağırlaştığında, Senden yardım isteyebilmem için beni yüreklendir. Derslerim sıkıcılaştığında ve ödevlerim usandırdığında, derslerimin beni hayata hazırladığını görmeme yardım et. İsa Mesih’in “yükü ağır olanlar bana gelin size rahat veririm” sözleri uyarınca…

İş Ararken Edilecek Dua

 Sevgili dolu Rabbim, bu dünyada yaşarken kullanabilmem için bana verdiğin fiziksel ve zihinsel yetenekler için sana şükrediyorum. Bana verdiğin bu yetenekleri senin yüceliğin için kullanabileceğim bir iş bulmama yardım etmen için dua ediyorum. Öyle bir iş ver ki bana, başkalarına yardım edebileyim ve sevdiklerimin ihtiyaçlarını karşılayabileyim. Kaygıya ve umutsuzluğa kapılmama izin verme. Beni İsa…

Hastayken Edilecek Dua

 Ya Rab, tüm evreni yoktan var eden, insanı yaratan Sensin. İncil senin şifa verdiğin insanlarla dolu. Körlerin gözünü açtın, kötürümleri yürüttün, cüzzamlıları temiz kıldın, kanamasını olanları iyileştirdin. Her derdin devası sendedir, Rab senin gücün her şeye yeter. İsa Mesih’teki yüce lütfunla bana bak. Doktorlarla hemşirelere bilgelik ve hikmet ver ki hastalığıma doğru teşhisi koyabilsinler…

06 Ocak 2021

 Sevgili Göksal Babamız. Kral’a tapınsınlar diye doğudan gelen yıldızbilimcileri Beytlehem’deki yemliğe yönlendirdin. Sözünün ışığında bizleri de Rabbimiz İsa’ya yönlendir. Gözlerimizi ve yüreklerimizi aç öyle ki, O’nun görkemini görelim ve imanla O’nun önünde diz çökelim. Yüce Işığınla bizi öylesine aydınlat ki biz de başkalarına senin ışığını yansıtalım. Bunu senden İsa Mesih’in adıyla istiyoruz. Amin.

30 Aralık 2020

 Ey her şeye gücü yeten Tanrımız. Kutsallarının anıları için sana şükrediyoruz, İsa’nın kanıyla onlara zafer verdiğin için sana teşekkür ediyoruz. Bizi de senin mutlu ve kutsal azizlerin yap. Sana güvenenlere yardım et öyle ki, bu yüce mücadelede dayanalım ve zorluk geldiğinde bile imanla sabredelim. Bize lütfunu ver öyle ki, cennetinde sana övgüler sunalım. Amin!

23 Aralık 2020

 Ey her şeye gücü yeten Tanrımız. Sana şükrediyoruz; sen bizi Oğlun İsa Mesih’in aracılığıyla bağışlıyor ve bizi kilisende topluyorsun. Günahlarımızı tekrar tekrar bağışlıyor ve bize yeni yaşam armağan ediyorsun. Sen bizim tek sığınağımızsın. Bizi sözüne sımsıkı bağla ve bizi iman ile sevgide daima yenile. Bunları Rabbimiz ve Kurtarıcımız İsa Mesih sayesinde diliyoruz. Amin!

16 Aralık 2020

 Ey Rabbimiz ve Kurtarıcımız İsa Mesih. Sen ölümünle günahlarımızın bedelini ödedin ve bizi özgür kıldın. Sana dua ediyoruz: Bizi Kutsal Ruh’un bağıyla kendine bağla. Bizi kendinle doldur öyle ki, bozulmuş tabiatımız artık bizi tutsak etmesin ve bizde egemenlik sürmesin; tersine, sen bizde yaşayıp bizi Ruhun’la gerçeğe ve sevgiye yönelt. Ey Rab İsa, dualarımıza kulak…

09 Aralık 2020

 Ey sevgi dolu Göksel Babamız. Senin sevgini tadan bizleri günaha kölelikten özgür kıldın. Bize lütfunu ver öyle ki, bu özgürlükte kalalım. Bize yardım et ki, hangi durumda olursa olsunlar senin iradene göre komşularımızı sevelim. Bunları Rabbimiz İsa Mesih’in adıyla istiyoruz. Amin!

02 Aralık 2020

 Ey kutsal, her şeye kadir Tanrımız, yaşamın ve ölümün Rabbi. Her şey yok olsa da sen daima varsın. Ölüm, bizi devamlı tehdit ediyor, yüreğimize korku düşürüyor; bize yardım et ki, sana sığınalım. Bize yardım et ki, ölümü ve İblis’i yenen Oğlun İsa Mesih’e imanla bakalım. O, seninle ve Kutsal Ruh’la birlikte sonsuza dek egemenlik…

11 Kasım 2020

 Ey şefkatli Tanrımız! Yardımını hak etmememize rağmen bize lütfediyorsun ve yardım ediyorsun. Kutsal Ruh’ta Oğlun’un ardından gelelim diye bize yardım et öyle ki, biz de Senin sevginle bütün kardeşlerimizi hatta bizden nefret edenleri bile sevelim. Bunları Oğlun İsa Mesih’in adıyla diliyoruz. Amin!

04 Kasım 2020

 Ey kutsal Rabbimiz! Senin sözün her zaman doğru ve iyidir. Kötü ve boş sözlerimizi bağışla. Bize yeni bir zihin ve yeni bir dil ver, lütfunu bize ver öyle ki, biz de gerçek ve doğru olanı söyleyelim ve bizim de sözlerimiz Senin görkemini açıklasın. Sen, Oğul’la ve Kutsal Ruh ile birlikte daima ve ebediyen egemenlik…

25 Kasım 2020

 Her şeye kadir Tanrımız! Kutsal meleklerini sana güvenenlere yardım etsin diye görevlendirdin. Kötü olanla savaşalım diye bize onları gönder. Bizi sözünde dimdik tut öyle ki, dünya bizi yenemesin. Bize yardım et ki, göklerdeki egemenliğinde bir gün meleklerle birlikte sana şükürler sunalım. Ezelden ebediyete kadar yaşayacak ve egemenlik sürecek Tanrımız, dualarımıza kulak ver, Amin!