Kutsal Kitap

Ne? Ne zaman? Neden? Kutsal Kitap neyden bahseder? Hristiyanlar bu kitabı neden bu kadar önemsemektedir? Hristiyanlar olarak bizler Kutsal Kitap’ı okuyor, ondan bahsediyor ve çalışmalar yapıyoruz. İçindeki öyküleri öğretiyor ve üzerine vaaz veriyoruz. Bu önemli kitaba aynı zamanda “Kutsal Yazılar” veya “Tanrı’nın Sözü” denmektedir. Kimileri de “İyi Kitap” olarak adlandırır. Esasında 66 küçük kitaptan oluşan…

Malaki

MALAKİ 1 1. RAB’bin Malaki aracılığıyla İsrail halkına bildirisi. Rab İsrail’i Seviyor 2. RAB, “Sizi sevdim” diyor. “Oysa siz, ‘Bizi nasıl sevdin?’ diye soruyorsunuz.” RAB, “Esav Yakup’un ağabeyi değil mi?” diye karşılık veriyor, “Ben Yakup’u sevdim, 3. Esav’dan ise nefret ettim . Dağlarını viraneye çevirdim, yurdunu kırın çakallarına verdim.” 4. Edomlular, “Biz ezildik, ama yıkıntıları…

Zekeriya

ZEKERİYA 1 Rab Halkını Kendisine Dönmeye Çağırıyor 1. Darius’un krallığının ikinci yılının sekizinci ayında RAB İddo oğlu Berekya oğlu Peygamber Zekeriya aracılığıyla şöyle seslendi: 2. “RAB atalarınıza çok öfkelendi. 3. Bu nedenle halka de ki, Her Şeye Egemen RAB böyle diyor: ‘Her Şeye Egemen RAB, bana dönün’ diyor; ‘Ben de size dönerim diyor Her Şeye…

Hagay

HAGAY 1 Tapınağı Yeniden Kurmak için Çağrı 1. Kral Darius’un krallığının ikinci yılında, altıncı ayın birinci günü RAB Peygamber Hagay aracılığıyla Şealtiel’in torunu Yahuda Valisi Zerubbabil ve Yehosadak oğlu Başkâhin Yeşu’ya seslendi: 2. “Her Şeye Egemen RAB diyor ki, ‘Bu halk, RAB’bin Tapınağı’nı yeniden kurmak için vakit daha gelmedi diyor.’ ” 3. Sonra RAB, Peygamber…

Sefanya

SEFANYA 1 1. RAB, Yahuda Kralı Amon oğlu Yoşiya zamanında Hizkiya oğlu Amarya oğlu Gedalya oğlu Kuşi oğlu Sefanya’ya şöyle seslendi: Felakete Karşı Uyarı 2. “Yeryüzünden her şeyi silip süpüreceğim. 3. İnsanları, hayvanları, Gökteki kuşları, Denizdeki balıkları, Kötüleri ve onların günah tuzaklarını silip süpüreceğim. Yok edeceğim insanı yeryüzünden.” İşte böyle diyor RAB. 4. “Elimi Yahuda…

Habakkuk

HABAKKUK 1 1. Peygamber Habakkuk’a bir görümde verilen bildiridir. Habakkuk’un Rab’be Yakınması 2. Ya RAB, ne zamana dek seni yardıma çağıracağım, Beni duymuyor musun? “Zorbalık var” diye haykırıyorum sana, Ama kurtarmıyorsun! 3. Bunca kötülüğü bana neden gösteriyorsun, Nasıl hoş görürsün bunca haksızlığı? Nereye baksam şiddet ve zorbalık var. Kavgaların, çekişmelerin sonu gelmiyor. 4. Bu yüzden…

Nahum

NAHUM 1 1. Ninova ile ilgili bildiri, Elkoşlu Nahum’un görümünü anlatan kitaptır. Rab’bin Ninova’ya Öfkesi 2. RAB kıskanç, öç alıcı bir Tanrı’dır. Öç alır ve gazapla doludur. Hasımlarından öç alır, Düşmanlarına karşı öfkesi süreklidir. 3. RAB tez öfkelenmez ve çok güçlüdür. Suçlunun suçunu asla yanına koymaz. Geçtiği yerde kasırgalar, fırtınalar kopar. O’nun ayaklarının tozudur bulutlar.…

Mika

MİKA 1 1. Yahuda kralları Yotam, Ahaz ve Hizkiya zamanında RAB Moreşetli Mika’ya, Samiriye ve Yeruşalim’le ilgili olarak bir görümde şunu bildirdi: 2. Ey halklar, hepiniz duyun; Ey dünya ve bütün içindekiler, dinleyin. Egemen RAB kendi kutsal tapınağından size karşı tanıklık edecek. Samiriye ve Yeruşalim’in Yargılanması 3. İşte, RAB yerinden çıkıp gelecek, Yeryüzüne inip dağ…

Yunus

YUNUS 1 Yunus Rab’den Kaçıyor 1. RAB bir gün Amittay oğlu Yunus’a, “Kalk, Ninova’ya, o büyük kente git ve halkı uyar” diye seslendi, “Çünkü kötülükleri önüme kadar yükseldi.” 3. Ne var ki, Yunus RAB’bin huzurundan Tarşiş’e kaçmaya kalkıştı. Yafa’ya inip Tarşiş’e giden bir gemi buldu. Ücretini ödeyip gemiye bindi, RAB’den uzaklaşmak için Tarşiş’e doğru yola…

Ovadya

OVADYA 1 Rab Edom’u Cezalandıracak 1. Ovadya’nın görümü. Egemen RAB’bin Edom için söyledikleri: RAB’den bir haber aldık: Uluslara gönderdiği haberci, “Gelin, Edom’la savaşalım!” diyor. 2. Edom’a, “Bak, seni uluslar arasında küçük düşüreceğim, Herkes seni hor görecek” diyor. 3. “Kaya kovuklarında yaşayan, Evini yükseklerde kuran sen! Yüreğindeki gurur seni aldattı. İçinden, ‘Beni kim yere indirebilir?’ diyorsun.…

Amos

AMOS 1 1. Tekoalı koyun yetiştiricilerinden Amos’un sözleri. Uzziya’nın Yahuda, Yehoaş oğlu Yarovam’ın İsrail Kralı olduğu günlerde, depremden iki yıl önce Amos İsrail’le ilgili görümler gördü. 2. Şöyle dedi: “RAB Siyon’dan kükrüyor, Yeruşalim’den gürlüyor. Yas tutuyor çobanların otlakları, Karmel Dağı’nın dorukları kuruyor.” Rab İsrail’in Komşularını Cezalandırıyor 3. RAB şöyle diyor: “Şamlılar’ın cezasını kaldırmayacağım. Çünkü günah…

Yoel

YOEL 1 1. RAB’bin Petuel oğlu Yoel’e bildirdikleri. Çekirgelerin Saldırısı 2. Ey yaşlılar, dinleyin, Ülkede yaşayan herkes, kulak verin: Sizin zamanınızda ya da atalarınızın zamanında Hiç böyle bir şey oldu mu? 3. Bunu çocuklarınıza anlatın; Çocuklarınız kendi çocuklarına, Onların çocukları da bir sonraki kuşağa anlatsınlar. 4. Genç çekirgeden artakalan ürünü olgunlaşmış çekirge yedi, Ondan artakalanı…

Hoşea

HOŞEA 1 1. Uzziya, Yotam, Ahaz ve Hizkiya’nın Yahuda’da ve Yehoaş oğlu Yarovam’ın İsrail’de krallık ettiği dönemde RAB’bin Beeri oğlu Hoşea’ya bildirdiği sözler. Hoşea’nın Karısı ve Çocukları 2. RAB Hoşea aracılığıyla konuşmaya başladığında ona şöyle dedi: “Git, kötü bir kadınla evlen, ondan zina çocukların olsun. Çünkü ülke halkı benden ayrılarak adice zina ediyor.” 3. Böylece…

Daniel

DANİEL 1 Daniel Babil’de Eğitiliyor 1. Yahuda Kralı Yehoyakim’in krallığının üçüncü yılında Babil Kralı Nebukadnessar Yeruşalim’in üzerine yürüyüp kenti kuşattı. 2. Rab, Yahuda Kralı Yehoyakim’i ve Tanrı’nın Tapınağı’ndaki bazı eşyaları Nebukadnessar’ın eline teslim etti. Nebukadnessar bunları Şinar ülkesine götürüp kendi ilahının tapınağının hazinesine yerleştirdi. 3. Kral İsrailliler arasından kral soyundan gelme ya da soylu bazı…

Hezekiel

HEZEKİEL 1 Rab’bin Görkemi Hezekiel’e Açıklanıyor 1. Otuzuncu yılda , dördüncü ayın beşinci günü Kevar Irmağı kıyısında sürgünde yaşayanlar arasındayken gökler açıldı, Tanrı’dan gelen görümler gördüm. 2. Kral Yehoyakin’in sürgünlüğünün beşinci yılında, ayın beşinci günü, 3. Kildan ülkesinde, Kevar Irmağı kıyısında RAB Buzi oğlu Kâhin Hezekiel’e seslendi. RAB’bin eli orada onun üzerindeydi. 4. Kuzeyden esen…

Ağıtlar

AĞITLAR 1 1. Ağıt 1. O kent ki, insan doluydu, Nasıl da tek başına kaldı şimdi! Büyüktü uluslar arasında, Dul kadına döndü! Soyluydu iller arasında, Angarya altına düştü! 2. Geceleyin acı acı ağlıyor, Yanaklarında gözyaşı; Avutan tek kişi bile yok Bunca oynaşı arasında. Dostları ona hainlik etti, Düşman oldu. 3. Yahuda acı çekip ağır kölelik…

Yeremya

YEREMYA 1 1. Benyamin topraklarında Anatot Kenti’ndeki kâhinlerden Hilkiya oğlu Yeremya’nın sözleri. 2. RAB, Yahuda Kralı Amon oğlu Yoşiya’nın krallığının on üçüncü yılında Yeremya’ya seslendi. 3. RAB’bin Yeremya’ya seslenişi Yahuda Kralı Yoşiya oğlu Yehoyakim’in döneminden, Yahuda Kralı Yoşiya oğlu Sidkiya’nın krallığının on birinci yılının beşinci ayına dek, yani Yeruşalim halkının sürgüne gönderilmesine dek sürdü. Yeremya…

Yeşaya

YEŞAYA 1 1. Yahuda kralları Uzziya, Yotam, Ahaz ve Hizkiya zamanında Amots oğlu Yeşaya’nın Yahuda ve Yeruşalim’le ilgili görümü: Rab Halkını Uyarıyor 2. Ey gökler dinleyin, ey yeryüzü kulak ver! Çünkü RAB konuşuyor: “Çocuklar yetiştirip büyüttüm, Ama bana başkaldırdılar. 3. Öküz sahibini, eşek efendisinin yemliğini bilir, Ama İsrail halkı bu kadarını bile bilmiyor, Halkım anlamıyor.”…

Ezgiler Ezgisi

EZGİLER EZGİSİ 1 1. Süleyman’ın Ezgiler Ezgisi. 2. Beni dudaklarıyla öptükçe öpsün! Çünkü aşkın şaraptan daha tatlı. 3. Ne güzel kokuyor sürdüğün esans, Dökülmüş esans sanki adın, Kızlar bu yüzden seviyor seni. 4. Al götür beni, haydi koşalım! Kral beni odasına götürsün. Seninle coşup seviniriz, Aşkını şaraptan çok överiz. Ne kadar haklılar seni sevmekte! 5.…

Vaiz

VAİZ 1 Her Şey Bomboş 1. Bunlar Yeruşalim’de krallık yapan Davut oğlu Vaiz’in sözleridir: 2. “Her şey boş, bomboş, bomboş!” diyor Vaiz. 3. Ne kazancı var insanın Güneşin altında harcadığı onca emekten? 4. Kuşaklar gelir, kuşaklar geçer, Ama dünya sonsuza dek kalır. 5. Güneş doğar, güneş batar, Hep doğduğu yere koşar. 6. Rüzgar güneye gider,…

Süleyman’ın Özdeyişleri

SÜLEYMAN’IN ÖZDEYİŞLERİ 1 Sunuş 1. Davut oğlu İsrail Kralı Süleyman’ın özdeyişleri: 2. Bu özdeyişler, bilgeliğe ve terbiyeye ulaşmak, Akıllıca sözleri anlamak, 3. Başarıya götüren terbiyeyi edinip Doğru, haklı ve adil olanı yapmak, 4. Saf kişiyi ihtiyatlı, Genç adamı bilgili ve sağgörülü kılmak içindir. 5. Özdeyişlerle benzetmeleri, Bilgelerin sözleriyle bilmecelerini anlamak için Bilge kişi dinlesin ve…

Mezmurlar

MEZMURLAR 1 1. Mezmur 1. Ne mutlu o insana ki, kötülerin öğüdüyle yürümez, Günahkârların yolunda durmaz, Alaycıların arasında oturmaz. 2. Ancak zevkini RAB’bin Yasası’ndan alır Ve gece gündüz onun üzerinde derin derin düşünür. 3. Böylesi akarsu kıyılarına dikilmiş ağaca benzer, Meyvesini mevsiminde verir, Yaprağı hiç solmaz. Yaptığı her işi başarır. 4. Kötüler böyle değil, Rüzgarın…

Eyüp

EYÜP 1 1. Ûs ülkesinde Eyüp adında bir adam yaşardı. Kusursuz, doğru bir adamdı. Tanrı’dan korkar, kötülükten kaçınırdı. 2. Yedi oğlu, üç kızı vardı. 3. Yedi bin koyuna, üç bin deveye, beş yüz çift öküze, beş yüz çift eşeğe ve pek çok köleye sahipti. Doğudaki insanların en zengini oydu. 4. Oğulları sırayla evlerinde şölen verir,…

Ester

ESTER 1 Ahaşveroş’un Şölenleri 1. Ahaşveroş Hoddu’dan Kûş’a uzanan bölgedeki yüz yirmi yedi ilin kralıydı. 2. O sırada ülkeyi Sus Kalesi’ndeki tahtından yönetiyordu. 3. Krallığının üçüncü yılında bütün önderlerinin ve görevlilerinin onuruna bir şölen verdi. Pers ve Med ordu komutanları, ileri gelenler ve il valileri de oradaydı. 4. Ahaşveroş tam yüz seksen gün süren şenliklerle…

Nehemya

NEHEMYA 1 Nehemya’nın Duası 1. Hakalya oğlu Nehemya’nın anlattıkları: Pers Kralı Artahşasta’nın krallığının yirminci yılı, Kislev ayında Sus Kalesi’ndeydim. 2. Kardeşlerimden Hanani ve bazı Yahudalılar yanıma geldi. Onlara sürgünden kurtulup sağ kalan Yahudiler’i ve Yeruşalim’in durumunu sordum. 3. “Sürgünden kurtulup Yahuda İli’ne dönenler büyük sıkıntı ve utanç içinde” diye karşılık verdiler, “Üstelik Yeruşalim surları yıkılmış,…

Ezra

EZRA 1 Koreş’in Duyurusu 1. Pers Kralı Koreş’in krallığının birinci yılında RAB, Yeremya aracılığıyla bildirdiği sözü yerine getirmek amacıyla, Pers Kralı Koreş’i harekete geçirdi. Koreş yönetimi altındaki bütün halklara şu yazılı bildiriyi duyurdu: 2. “Pers Kralı Koreş şöyle diyor: ‘Göklerin Tanrısı RAB yeryüzünün bütün krallıklarını bana verdi. Beni Yahuda’daki Yeruşalim Kenti’nde kendisi için bir tapınak…

2.Tarihler

2.TARİHLER 1 Süleyman Bilgelik Diliyor 1. Davut oğlu Süleyman krallığını sağlamlaştırdı. Çünkü Tanrısı RAB onunlaydı ve onu çok yüceltti. 2. Süleyman bütün İsrailliler’i –binbaşıları, yüzbaşıları, yargıçları, İsrail’in boy başları olan önderleri– çağırttı. 3. Sonra bütün toplulukla birlikte Givon’daki tapınma yerine gitti. Çünkü RAB’bin kulu Musa’nın çölde yaptığı Tanrı’yla Buluşma Çadırı oradaydı. 4. Ancak Davut Tanrı’nın…

1.Tarihler

1.TARİHLER 1 Adem’in Soyu 1. Adem, Şit, Enoş, 2. Kenan, Mahalalel, Yeret, 3. Hanok, Metuşelah, Lemek, 4. Nuh. Nuh’un oğulları : Sam, Ham, Yafet. 5. Yafet’in oğulları: Gomer, Magog, Meday, Yâvan, Tuval, Meşek, Tiras. 6. Gomer’in oğulları: Aşkenaz, Difat, Togarma. 7. Yâvan’ın oğulları: Elişa, Tarşiş, Kittim, Rodanim. 8. Ham’ın oğulları: Kûş, Misrayim, Pût, Kenan. 9.…

2.Krallar

2.KRALLAR 1 Rab Kral Ahazya’yı Cezalandırıyor 1. İsrail Kralı Ahav’ın ölümünden sonra Moavlılar İsrail’e karşı ayaklandı. 2. İsrail Kralı Ahazya Samiriye’de yaşadığı sarayın üst katındaki kafesli pencereden düşüp yaralandı. Habercilerine, “Gidin, Ekron ilahı Baalzevuv’a* danışın, yaralarımın iyileşip iyileşmeyeceğini öğrenin” dedi. 3. Ama RAB’bin meleği, Tişbeli İlyas’a şöyle dedi: “Kalk, Samiriye Kralı’nın habercilerini karşıla ve onlara…

1.Krallar

1.KRALLAR 1 Kral Davut’un Son Yılları 1. Yıllar geçmiş, Kral Davut yaşlanmıştı. Üstünü örtülerle örtmelerine karşın ısınamıyordu. 2. Görevlileri, “Efendimiz kral!” dediler, “Yanında kalıp sana bakacak, koynunda yatıp seni ısıtacak genç bir kız arayalım.” 3. Görevliler bütün İsrail’i aradılar; sonunda Şunemli Avişak adında genç ve güzel bir kız bulup krala getirdiler. 4. Çok güzel olan…

2.Samuel

2.SAMUEL 1 Davut Saul’un Ölüm Haberini Duyuyor 1. Saul’un ölümünden sonra Amalekliler’e karşı kazandığı zaferden dönen Davut Ziklak’ta iki gün kaldı. 2. Üçüncü gün, Saul’un ordugahından giysileri yırtılmış, başı toz toprak içinde bir adam geldi. Adam Davut’a yaklaşınca önünde yere kapandı. 3. Davut, “Nereden geliyorsun?” diye sordu. Adam, “İsrail ordugahından kaçıp kurtuldum” dedi. 4. Davut,…

1.Samuel

1.SAMUEL 1 Samuel’in Doğumu 1. Efrayim dağlık bölgesindeki Ramatayim Kasabası’nda yaşayan, Efrayim oymağının Suf boyundan Yeroham oğlu Elihu oğlu Tohu oğlu Suf oğlu Elkana adında bir adam vardı. 2. Elkana’nın Hanna ve Peninna adında iki karısı vardı. Peninna’nın çocukları olduğu halde, Hanna’nın çocuğu olmuyordu. 3. Elkana Her Şeye Egemen RAB’be tapınıp kurban sunmak üzere her…

Rut

RUT 1 Kıtlık ve Göç 1. Hâkimlerin egemenlik sürdüğü günlerde İsrail’de kıtlık başladı. Yahuda’nın Beytlehem Kenti’nden bir adam, karısı ve iki oğluyla birlikte geçici bir süre kalmak üzere Moav topraklarına doğru yola çıktı. 2. Adamın adı Elimelek, karısının adı Naomi, oğullarının adları da Mahlon ve Kilyon’du. Yahuda’nın Beytlehem Kenti’nden, Efrat boyundan olan bu kişiler, Moav…

Hâkimler

HÂKİMLER 1 Kenanlılar’la Savaş 1. İsrailliler, Yeşu’nun ölümünden sonra RAB’be, “Bizim için Kenanlılar’la savaşmaya ilk kim gidecek?” diye sordular. 2. RAB, “Yahuda oymağı gidecek” dedi, “Kenan ülkesini onun eline teslim ediyorum.” 3. Yahudaoğulları, kardeşleri Şimonoğulları’na, “Kenanlılar’la savaşmak için payımıza düşen bölgeye bizimle birlikte gelin” dediler, “Sonra biz de payınıza düşen bölgeye sizinle geliriz.” Böylece Şimonoğulları…

Yeşu

YEŞU 1 Rab’bin Yeşu’ya Buyruğu 1. RAB, kulu Musa’nın ölümünden sonra onun yardımcısı Nun oğlu Yeşu’ya şöyle seslendi: 2. “Kulum Musa öldü. Şimdi kalk, bütün halkla birlikte Şeria Irmağı’nı geç. Size, İsrail halkına vereceğim ülkeye girin. 3. Musa’ya söylediğim gibi, ayak basacağınız her yeri size veriyorum. 4. Sınırlarınız çölden Lübnan’a, büyük Fırat Irmağı’ndan –bütün Hitit…

Yasa’nın Tekrarı

YASA’NIN TEKRARI 1 İsrailliler’in Horev Dağı’ndan Ayrılışı 1. Şeria Irmağı’nın doğu yakasındaki çölde, Suf’un karşısında Arava’da, Paran ile Tofel, Lavan, Haserot, Di-Zahav arasında Musa İsrailliler’e şunları anlattı. 2. Horev’den Seir Dağı yoluyla Kadeş-Barnea’ya gitmek on bir gün sürer. 3. Mısır’dan çıktıktan sonra kırkıncı yılın on birinci ayının birinci günü, Musa RAB’bin, kendisi aracılığıyla İsrailliler’e neler…

Çölde Sayım

ÇÖLDE SAYIM 1 İsrail’de Yapılan İlk Sayım 1. İsrailliler’in Mısır’dan çıkışının ikinci yılı, ikinci ayın birinci günü RAB Sina Çölü’nde, Buluşma Çadırı’nda Musa’ya şöyle seslendi: 2. “Sen ve Harun İsrail topluluğunun bütün boylarıyla ailelerinin sayımını yapın. Bütün erkekleri bir bir sayıp adlarını yazın. İsrailliler’den savaşabilecek durumda yirmi ve daha yukarı yaştaki bütün erkekleri sayıp bölüklere…

Levililer

LEVİLİLER 1 Yakmalık Sunu 1. RAB Musa’yı çağırıp Buluşma Çadırı’ndan ona şöyle seslendi: 2. “İsrail halkıyla konuş, onlara de ki, ‘İçinizden biri RAB’be sunu olarak bir hayvan sunacağı zaman, sığır ya da davar sunmalı. 3. “ ‘Eğer yakmalık sunu sığırsa, kusursuz ve erkek olmalı. RAB’bin sunuyu kabul etmesi için onu Buluşma Çadırı’nın giriş bölümünde sunmalı.…

Mısır’dan Çıkış

MISIR’DAN ÇIKIŞ 1 İsrailliler Mısır’da Baskı Görüyor 1. Yakup’la birlikte aileleriyle Mısır’a giden İsrailoğulları’nın adları şunlardır: 2. Ruben, Şimon, Levi, Yahuda, 3. İssakar, Zevulun, Benyamin, 4. Dan, Naftali, Gad, Aşer. 5. Yakup’un soyundan gelenler toplam yetmiş kişiydi. Yusuf zaten Mısır’daydı. 6. Zamanla Yusuf, kardeşleri ve o kuşağın hepsi öldü. 7. Ama soyları arttı; üreyip çoğaldılar,…

Yaratılış

YARATILIŞ 1 Dünyanın Yaratılışı 1. Başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı. 2. Yer boştu, yeryüzü şekilleri yoktu; engin karanlıklarla kaplıydı. Tanrı’nın Ruhu suların üzerinde hareket ediyordu. 3. Tanrı, “Işık olsun” diye buyurdu ve ışık oldu. 4. Tanrı ışığın iyi olduğunu gördü ve onu karanlıktan ayırdı. 5. Işığa “Gündüz”, karanlığa “Gece” adını verdi. Akşam oldu, sabah…

Vahiy

VAHİY 1 1. İsa Mesih’in vahyidir. Tanrı yakın zamanda olması gereken olayları kullarına göstermesi için O’na bu vahyi verdi. O da gönderdiği meleği aracılığıyla bunu kulu Yuhanna’ya iletti. 2. Yuhanna, Tanrı’nın sözüne ve İsa Mesih’in tanıklığına –gördüğü her şeye– tanıklık etmektedir. 3. Bu peygamberlik sözlerini okuyana, burada yazılanları dinleyip yerine getirene ne mutlu! Çünkü beklenen…

Yahuda

YAHUDA 1 1. İsa Mesih’in kulu, Yakup’un kardeşi ben Yahuda’dan, Baba Tanrı tarafından sevilip İsa Mesih için korunmuş olan çağrılmışlara selam! 2. Merhamet, esenlik ve sevgi artan ölçüde sizin olsun. Günah ve Yargı 3. Sevgili kardeşlerim, size ortak kurtuluşumuzla ilgili yazmaya çok gayret ettim. Bu arada sizi kutsallara ilk ve son kez emanet edilen iman…

3.Yuhanna

3.YUHANNA 1 1. Ben ihtiyardan, gerçekten sevdiğim sevgili Gayus’a selam! 2. Sevgili kardeşim, canın gönenç içinde olduğu gibi, her bakımdan sağlıklı ve gönenç içinde olman için dua ediyorum. 3. Bazı kardeşler gelip senin gerçeğe bağlı kaldığına, gerçeğin izinden yürüdüğüne tanıklık edince çok sevindim. 4. Benim için, çocuklarımın gerçeğin izinden yürüdüklerini duymaktan daha büyük bir sevinç…

2.Yuhanna

2.YUHANNA 1 Sevgi ve Gerçek 1. Ben ihtiyardan, Tanrı’nın seçtiği, gerçekten sevdiğim hanımefendiye ve çocuklarına selamlar! Yalnız ben değil, gerçeği bilenlerin hepsi de sizleri seviyor. 2. Çünkü gerçek içimizde yaşıyor ve sonsuza dek bizimle olacak. 3. Baba Tanrı’dan ve Baba’nın Oğlu İsa Mesih’ten gelen lütuf, merhamet ve esenlik de gerçekte ve sevgide bizimle olacaktır. 4.…

1.Yuhanna

1.YUHANNA 1 Yaşam Sözü 1. Yaşam Sözü’yle ilgili olarak başlangıçtan beri var olanı, işittiğimizi, gözlerimizle gördüğümüzü, seyredip ellerimizle dokunduğumuzu duyuruyoruz. 2. Yaşam açıkça göründü, O’nu gördük ve O’na tanıklık ediyoruz. Baba’yla birlikte olup bize görünmüş olan sonsuz Yaşam’ı size duyuruyoruz. 3. Evet, sizin de bizlerle paydaşlığınız olsun diye gördüğümüzü, işittiğimizi size duyuruyoruz. Bizim paydaşlığımız da…

2.Petrus

2.PETRUS 1 1. İsa Mesih’in kulu ve elçisi ben Simun Petrus’tan Tanrımız ve Kurtarıcımız İsa Mesih’in doğruluğu sayesinde bizimkiyle eşdeğer bir imana kavuşmuş olanlara selam! 2. Tanrı’yı ve Rabbimiz İsa’yı tanımakla lütuf ve esenlik artan ölçüde sizin olsun. Tanrısal Çağrı 3. Kendi yüceliği ve erdemiyle bizi çağıranın tanrısal gücü, kendisini tanımamız sonucunda yaşamamız ve Tanrı…

1.Petrus

1.PETRUS 1 1. Mesih İsa’nın elçisi ben Petrus’tan Pontus, Galatya, Kapadokya, Asya İli ve Bitinya’ya dağılmış ve buralarda yabancı olarak yaşayan seçilmişlere selam! 2. İsa Mesih’in sözünü dinlemeniz ve O’nun kanının üzerinize serpilmesi için, Baba Tanrı’nın öngörüsü uyarınca Ruh tarafından kutsal kılınarak seçildiniz. Lütuf ve esenlik artan ölçüde sizin olsun. Göksel Miras 3. Rabbimiz İsa…

Yakup

YAKUP 1 1. Tanrı’nın ve Rab İsa Mesih’in kulu ben Yakup, dağılmış olan on iki oymağa selam ederim. Denenmek ve Ayartılmak 2. Kardeşlerim, çeşitli denemelerle yüz yüze geldiğinizde bunu büyük sevinçle karşılayın. 3. Çünkü bilirsiniz ki, imanınızın sınanması dayanma gücünü yaratır. 4. Dayanma gücü de, hiçbir eksiği olmayan, olgun, yetkin kişiler olmanız için tam bir…

İbraniler

İBRANİLER 1 Oğul Meleklerden Üstündür 1. Tanrı eski zamanlarda peygamberler aracılığıyla birçok kez çeşitli yollardan atalarımıza seslendi. 2. Bu son çağda da her şeye mirasçı kıldığı ve aracılığıyla evreni yarattığı kendi Oğlu’yla bize seslenmiştir. 3. Oğul, Tanrı yüceliğinin parıltısı, O’nun varlığının öz görünümüdür. Güçlü sözüyle her şeyi devam ettirir. Günahlardan arınmayı sağladıktan sonra, yücelerde ulu…

Filimon

FİLİMON 1 1. Sevgili emektaşımız Filimon, Mesih İsa uğruna tutuklu olan ben Pavlus ve kardeşimiz Timoteos’tan sana, kızkardeşimiz Afiya’ya, birlikte mücadele verdiğimiz Arhippus’a ve senin evindeki inanlılar topluluğuna selam! 3. Babamız Tanrı’dan ve Rab İsa Mesih’ten sizlere lütuf ve esenlik olsun. Şükran ve Dua 4. Rab İsa’ya olan imanını ve bütün kutsallara beslediğin sevgiyi duydukça…

Titus

TİTUS 1 1. Tanrı’nın seçtiği kişilerin iman etmeleri, Tanrı yoluna uygun gerçeği anlamaları için Tanrı’nın kulu ve İsa Mesih’in elçisi atanan ben Pavlus’tan selam! 2. Elçiliğim, yalan söylemeyen Tanrı’nın zamanın başlangıcından önce vaat ettiği sonsuz yaşam umuduna dayanmaktadır. 3. Kurtarıcımız Tanrı’nın buyruğuyla bana emanet edilen bildiride Tanrı, kendi sözünü uygun zamanda açıklamıştır. 4. Ortak imanımıza…

2.Timoteos

2.TİMOTEOS 1 1. Mesih İsa’daki yaşam vaadi uyarınca Tanrı’nın isteğiyle Mesih İsa’nın elçisi atanan ben Pavlus’tan sevgili oğlum Timoteos’a selam! Baba Tanrı’dan ve Rabbimiz Mesih İsa’dan sana lütuf, merhamet ve esenlik olsun. Müjde’ye Bağlılık Çağrısı 3. Durmadan, gece gündüz dualarımda seni anarak atalarım gibi temiz vicdanla kulluk ettiğim Tanrı’ya şükrediyorum. 4. Gözyaşlarını anımsıyor, sevinçle dolmak…

1.Timoteos

1.TİMOTEOS 1 1. Kurtarıcımız Tanrı’nın ve umudumuz Mesih İsa’nın buyruğuyla Mesih İsa’nın elçisi atanan ben Pavlus’tan imanda öz oğlum Timoteos’a selam! Baba Tanrı’dan ve Rabbimiz Mesih İsa’dan sana lütuf, merhamet ve esenlik olsun. Yanlış Öğretilere Karşı Uyarı 3. Makedonya’ya giderken sana rica ettiğim gibi, Efes’te kal ve bazı kişilerin farklı öğretiler yaymamasını, masallarla ve sonu…

2.Selanikliler

2.SELANİKLİLER 1 1. Pavlus, Silvanus ve Timoteos’tan Babamız Tanrı’ya ve Rab İsa Mesih’e ait Selanik kilisesine selam! 2. Baba Tanrı’dan ve Rab İsa Mesih’ten sizlere lütuf ve esenlik olsun. Gelecek Yargı 3. Kardeşler, sizin için her zaman Tanrı’ya şükran borçluyuz. Böyle yapmamız da yerindedir. Çünkü imanınız büyüdükçe büyüyor, her birinizin öbürüne olan sevgisi artıyor. 4.…

1.Selanikliler

1.SELANİKLİLER 1 1. Pavlus, Silvanus ve Timoteos’tan Baba Tanrı’ya ve Rab İsa Mesih’e ait olan Selanik kilisesine selam! Sizlere lütuf ve esenlik olsun. Örnek İman 2. Dualarımızda sizleri anıyor, her zaman hepiniz için Tanrı’ya şükrediyoruz. İmanın ürünü olan etkinliğinizi, sevgiye dayanan emeğinizi ve Rabbimiz İsa Mesih’e bağladığınız umuttan kaynaklanan dayanıklılığınızı Babamız Tanrı’nın önünde durmadan anıyoruz.…

Koloseliler

KOLOSELİLER 1 1. Tanrı’nın isteğiyle Mesih İsa’nın elçisi atanan ben Pavlus ve kardeşimiz Timoteos’tan, Kolose’de bulunan, Mesih’e ait kutsal ve güvenilir kardeşlere selam! Babamız Tanrı’dan sizlere lütuf ve esenlik olsun. Pavlus Tanrı’ya Şükrediyor 3. Sizler için dua ederken Tanrı’ya, Rabbimiz İsa Mesih’in Babası’na her zaman şükrediyoruz. 4. Çünkü Mesih İsa’ya iman ettiğinizi ve bütün kutsalları…

Filipililer

FİLİPİLİLER 1 1. Mesih İsa’nın kulları ben Pavlus ve Timoteos’tan Filipi’deki gözetmenler ve görevlilerle birlikte Mesih İsa’ya ait bütün kutsallara selam! 2. Babamız Tanrı’dan ve Rab İsa Mesih’ten sizlere lütuf ve esenlik olsun. Şükran ve Dua 3. Sizi hatırladıkça Tanrım’a şükrediyorum. 4. İlk günden şimdiye dek Müjde’nin yayılmasındaki işbirliğinizden dolayı her duamda hepiniz için her…

Efesliler

EFESLİLER 1 1. Tanrı’nın isteğiyle Mesih İsa’nın elçisi atanan ben Pavlus’tan Efes’te bulunan kutsallara, Mesih İsa’ya ait olan sadıklara selam! 2. Babamız Tanrı’dan ve Rab İsa Mesih’ten sizlere lütuf ve esenlik olsun. Mesih’te Sahip Olduğumuz Ayrıcalıklar 3. Bizi Mesih’te her ruhsal kutsamayla göksel yerlerde kutsamış olan Rabbimiz İsa Mesih’in Babası Tanrı’ya övgüler olsun. 4. O…

Galatyalılar

GALATYALILAR 1 1. İnsanlarca ya da insan aracılığıyla değil, İsa Mesih ve O’nu ölümden dirilten Baba Tanrı aracılığıyla elçi atanan ben Pavlus’tan ve benimle birlikte olan bütün kardeşlerden Galatya’daki kiliselere selam! 3. Babamız Tanrı’dan ve Rab İsa Mesih’ten sizlere lütuf ve esenlik olsun. 4. Mesih, Babamız Tanrı’nın isteğine uyarak bizi şimdiki kötü çağdan kurtarmak için…

2.Korintliler

2.KORİNTLİLER 1 1. Tanrı’nın isteğiyle Mesih İsa’nın elçisi atanan ben Pavlus ve kardeşimiz Timoteos’tan Ahaya’nın her yanındaki bütün kutsallara ve Tanrı’nın Korint’teki kilisesine selam! 2. Babamız Tanrı’dan ve Rab İsa Mesih’ten sizlere lütuf ve esenlik olsun. Teselli Kaynağı Tanrı 3. Her türlü tesellinin kaynağı olan Tanrı’ya, merhametli Baba’ya, Rabbimiz İsa Mesih’in Tanrısı ve Babası’na övgüler…

1.Korintliler

1.KORİNTLİLER 1 Selamlar ve Şükranlar 1. Tanrı’nın isteğiyle Mesih İsa’nın elçisi olmaya çağrılan ben Pavlus ve kardeşimiz Sostenis’ten Tanrı’nın Korint’teki kilisesine selam! Mesih İsa’da kutsal kılınmış, kutsal olmaya çağrılmış olan sizlere ve hepimizin Rabbi İsa Mesih’in adını her yerde anan herkese Babamız Tanrı’dan ve Rab İsa Mesih’ten lütuf ve esenlik olsun. 4. Tanrı’nın Mesih İsa’da…

Romalılar

ROMALILAR 1 1. İsa Mesih’in kulu, Tanrı’nın Müjdesi’ni yaymak üzere seçilip elçi olmaya çağrılan ben Pavlus’tan selam! 2. Tanrı, Oğlu Rabbimiz İsa Mesih’le ilgili bu Müjde’yi peygamberleri aracılığıyla Kutsal Yazılar’da önceden vaat etti. Rabbimiz İsa Mesih beden açısından Davut’un soyundandır; kutsallık ruhu açısından ise ölümden dirilmekle Tanrı’nın Oğlu olduğu kudretle ilan edildi. 5. Her ulustan…

Elçilerin İşleri

ELÇİLERİN İŞLERİ 1 1. Ey Teofilos, İlk kitabımda İsa’nın yapıp öğretmeye başladığı her şeyi, seçmiş olduğu elçilere Kutsal Ruh aracılığıyla buyruklar verip yukarı alındığı güne dek olanları yazmıştım. 3. İsa, ölüm acısını çektikten sonra birçok inandırıcı kanıtlarla elçilere dirilmiş olduğunu gösterdi. Kırk gün süreyle onlara görünerek Tanrı’nın Egemenliği hakkında konuştu. 4. Kendileriyle birlikteyken onlara şu…

Yuhanna

YUHANNA 1 Tanrısal Söz 1. Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı’yla birlikteydi ve Söz Tanrı’ydı. 2. Başlangıçta O, Tanrı’yla birlikteydi. 3. Her şey O’nun aracılığıyla var oldu, var olan hiçbir şey O’nsuz olmadı. 4. Yaşam O’ndaydı ve yaşam insanların ışığıydı. 5. Işık karanlıkta parlar. Karanlık onu alt edemedi . 6. Tanrı’nın gönderdiği Yahya adlı bir adam…

Luka

LUKA 1 1. Sayın Teofilos, Birçok kişi aramızda olup bitenlerin tarihçesini yazmaya girişti. Nitekim başlangıçtan beri bu olayların görgü tanığı ve Tanrı sözünün hizmetkârı olanlar bunları bize ilettiler. Ben de bütün bu olayları ta başından özenle araştırmış biri olarak bunları sana sırasıyla yazmayı uygun gördüm. 4. Öyle ki, sana verilen bilgilerin doğruluğunu bilesin. Yahya’nın Doğumu…

Markos

MARKOS 1 Vaftizci Yahya’nın Gelişi 1. Tanrı’nın Oğlu İsa Mesih’le* ilgili Müjde’nin başlangıcı. 2. Peygamber Yeşaya’nın Kitabı’nda şöyle yazılmıştır: “İşte, habercimi senin önünden gönderiyorum; O senin yolunu hazırlayacak.” 3. “Çölde haykıran, ‘Rab’bin yolunu hazırlayın, Geçeceği patikaları düzleyin’ diye sesleniyor.” 4. Böylece Vaftizci Yahya çölde ortaya çıktı. İnsanları, günahlarının bağışlanması için tövbe edip vaftiz olmaya çağırıyordu.…

Matta

MATTA 1 İsa Mesih’in Soyu 1. İbrahim oğlu, Davut oğlu İsa Mesih’in soy kaydı şöyledir: İbrahim İshak’ın babasıydı, İshak Yakup’un babasıydı, Yakup Yahuda ve kardeşlerinin babasıydı, 3. Yahuda, Tamar’dan doğan Peres’le Zerah’ın babasıydı, Peres Hesron’un babasıydı, Hesron Ram’ın babasıydı, 4. Ram Amminadav’ın babasıydı, Amminadav Nahşon’un babasıydı, Nahşon Salmon’un babasıydı, 5. Salmon, Rahav’dan doğan Boaz’ın babasıydı,…