News

Samuel Peygamberi Anıyoruz

Kilisede bugün Eski Ahit yargıçlarından biri olan Samuel anılıyor. Elkana’nın oğlu ve Hanna’nın eşi olup İ.Ö. 11. yüzyılda yaşadı. Ailesi, gençken Samuel’i kutsal hizmete adadığı için buluşma çadırında Kâhin Eli tarafından eğitim aldı. Eli’ye hizmet ediyorken Samuel’i peygamberliğe çağırdı Tanrı. Samuel, Saul’u İsrail’in ilk kralı olarak atadı. Daha sonra Saul RAB’bi terk ettikten sonra Davut’u…

Read article
Gerekli Olan Tek Bir Şey Var

İsa, öğrencileriyle birlikte yola devam edip bir köye girdi. Marta adında bir kadın İsa’yı evinde konuk etti. Marta’nın Meryem adındaki kızkardeşi, Rab’bin ayakları dibine oturmuş O’nun konuşmasını dinliyordu.  Marta ise işlerinin çokluğundan ötürü telaş içindeydi. İsa’nın yanına gelerek, “Ya Rab” dedi, “Kardeşimin beni hizmet işlerinde yalnız bırakmasına aldırmıyor musun? Ona söyle de bana yardım etsin.”…

Read article
Aziz Bernard’ı Anıyoruz

Kilisede bugün 1090 yılında Fransa’nın Burgonya bölgesinde soylu bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Clairvaux’lu Aziz Bernard’ı anıyoruz. 22 yaşında zenginliğini elinin tersiyle iterek bir manastıra katıldı. İki yıl sonra Clairvaux’a gönderilerek bir manastır açması istendi. Bernard’ın yeteneklerinin bir sonucu olarak bu daha da büyüyerek şehirde 68 manastırın açılmasıyla sonuçlandı. Bernard aynı zamanda çok iyi…

Read article
Johann Gerhard’ı Anıyoruz

Kilisede bugün Martin Luther ve Martin Chemnitz’in yanı sıra Luteryen doktrinini sistematik bir biçime getiren büyük teologlardan biri Johann Gerhard anılır. On yedinci yüzyılın başlarında yirmi üç ciltlik Loci Theologici isimli Ortodoks Luteryen’liği açıklayan bir kitap yazmıştır. Gerhard 1582’de Quedlinburg Almanya’da doğmuştur. On beş yaşında geçirdiği ciddi bir rahatsızlıktan sonra hayatını Tanrı’ya adamış, Kutsal Kitap…

Read article
16 Ağustos 2023

Ya Rab, kendi yaptıklarımıza güvenerek senin önünde duramayız. Yine de sen, sana ve kardeşlerimize hizmet etmemize razı oluyorsun. Bize yardım et ki geçici olana değil, kalıcı olan İsa Mesih’e güvenelim. Bunu senden İsa Mesih’in adıyla istiyoruz. Amin!

Read article
İbrahim’in Oğlu İshak’ı Anıyoruz

Kilisede bugün doğumundan yıllar önce babası Abraham’a müjdelenen İshak’ı anıyoruz. Abraham 100, karısı Sara 91 yaşındayken Tanrı, vaadini yerine getirerek bir oğul bahşetti onlara. Yaratılış kitabında İshak’ın başından geçen birçok olay anlatılır; Moriya Dağı yakınlarında Abraham tarafından kurban edilmek üzere olması, Rebeka ile evlenmesi, Esav ve Yakup adında ikizlerinin doğması, yaşlı ve görme kusurluyken çok…

Read article