Bilge Kardeş

Çocuk büyüyor, güçleniyor ve bilgelikte yetkinleşiyordu. Tanrı’nın lütfu O’nun üzerindeydi. Luka 2:40 Bilgelik, çocuklarla özdeşleştirilen bir nitelik değildir genelde. “Saf” tabiri kullanılabilir onlar için. “Deneyimsiz” de olabilir. Ama “bilge” değil. İsa Mesih’e kardeş olmak ilginç bir duygu olsa gerek. En az dört erkek kardeşi ve iki kız kardeşi olduğunu biliyoruz (Markos 6:3). Günahsız bir kardeşe…

Koruyucu

Yıldızbilimciler gittikten sonra Rab’bin bir meleği Yusuf’a rüyada görünerek, “Kalk!” dedi, “Çocukla annesini al, Mısır’a kaç. Ben sana haber verinceye dek orada kal. Çünkü Hirodes öldürmek için çocuğu aratacak.” Böylece Yusuf kalktı, aynı gece çocukla annesini alıp Mısır’a doğru yola çıktı. Hirodes’in ölümüne dek orada kaldı. Bu, Rab’bin peygamber aracılığıyla bildirdiği şu söz yerine gelsin…

Diken Üstünde Olmak

Kral Hirodes bunu duyunca kendisi de bütün Yeruşalim halkı da tedirgin oldu. Matta 2:3 “Bütün Yeruşalim halkı da…” Hirodes’in, bebek de olsa rakip bir kral ile ilgili haber alınca tedirgin olması mantıklıydı ama Yeruşalim halkı neden onunla tedirgin oldu? Hirodes’le benzer kişilik özelliklerine sahip biriyle yaşayanlar bu sorunun cevabını hemen verebilir. Hirodes’in yapabileceği olası bir…

Bir Şeyler Ters Giderse

İsa’nın Kral Hirodes devrinde Yahudiye’nin Beytlehem Kenti’nde doğmasından sonra bazı yıldızbilimciler doğudan Yeruşalim’e gelip şöyle dediler: “Yahudiler’in Kralı olarak doğan çocuk nerede? Doğuda O’nun yıldızını gördük ve O’na tapınmaya geldik.” Matta 2:1-2 Burada sözü edilen bu bilge insanlar hakkında düşünmüyor değilim. Sordukları küçük bir sorunun büyük bir üzüntüye yol açacağının farkına ne zaman vardılar acaba?…

Kalbin Derinlerindeki Arzu

Anna adında çok yaşlı bir kadın peygamber vardı. Aşer oymağından Fanuel’in kızıydı. Genç kız olarak evlenip kocasıyla yedi yıl yaşadıktan sonra dul kalmıştı. Şimdi seksen dört yaşındaydı. Tapınaktan ayrılmaz, oruç tutup dua ederek gece gündüz Tanrı’ya tapınırdı. Tam o sırada ortaya çıkan Anna, Tanrı’ya şükrederek Yeruşalim’in kurtuluşunu bekleyen herkese İsa’dan söz etmeye başladı. Luka 2:36-38…

Bir Kılıç

Şimon onları kutsayıp çocuğun annesi Meryem’e şöyle dedi: “Bu çocuk, İsrail’de birçok kişinin düşmesine ya da yükselmesine yol açmak ve aleyhinde konuşulacak bir belirti olmak üzere belirlenmiştir. Senin kalbine de adeta bir kılıç saplanacak. Bütün bunlar, birçoklarının yüreğindeki düşüncelerin açığa çıkması için olacak.”  Luka 2:34-35 “Senin kalbine de adeta bir kılıç saplanacak.” Doğru, değil mi?…

İsa’yı Kollarında Tutmak

Böylece Şimon, Ruh’un yönlendirmesiyle tapınağa geldi. Küçük İsa’nın annesi babası, Kutsal Yasa’nın ilgili kuralını yerine getirmek üzere O’nu içeri getirdiklerinde, Şimon O’nu kucağına aldı. Luka 2:27-28a Tıpkı Şimon gibi bebek İsa’yı kollarınızda tutmanın ne kadar garip olacağını hiç düşündünüz mü? O küçük, kundaklanmış bebeği sallarken aslında bir gün tüm insanlığı yargılayacak olan göğün ve yerin…

Sadece Bir Dilek

O sırada Yeruşalim’de Şimon adında bir adam vardı. Doğru ve dindar biriydi. İsrail’in avutulmasını özlemle bekliyordu. Kutsal Ruh onun üzerindeydi. Rab’bin Mesihi’ni görmeden ölmeyeceği Kutsal Ruh aracılığıyla kendisine bildirilmişti. Luka 2:25-26 Şimon ilahi aşkla dolu bir adamdı. Sadece bir isteği vardı Tanrı’dan; gönderilecek olan Mesih’i ölmeden görebilmek. Kutsal Ruh da bu dileğin gerçekleşeceği sözünü verdi…

İyi Bir Başlangıç Yapmak

Sekizinci gün, çocuğu sünnet etme zamanı gelince, O’na İsa adı verildi. Bu, O’nun anne rahmine düşmesinden önce meleğin kendisine verdiği isimdi. Musa’nın Yasası’na göre arınma günlerinin bitiminde Yusuf’la Meryem çocuğu Rab’be adamak için Yeruşalim’e götürdüler. Nitekim Rab’bin Yasası’nda, “İlk doğan her erkek çocuk Rab’be adanmış sayılacak” diye yazılmıştır. Ayrıca Rab’bin Yasası’nda buyrulduğu gibi, kurban olarak…

Koyunlara Geri Dönüş

Çobanlar, işitip gördüklerinin tümü için Tanrı’yı yüceltip överek geri döndüler. Her şeyi, kendilerine anlatıldığı gibi bulmuşlardı. Luka 2:20 Bebek İsa’yı ve ailesini gördüklerinde çobanlar ne yapmışlardı? Luka, “Onları görünce, çocukla ilgili kendilerine anlatılanları bildirdiler” (Luka 2:17) diye yazıyor. Konuştukları kişiler belki sokakta karşılaştıkları insanlar, komşuları, belki Meryem’le Yusuf, belki başkalarıydı, kim bilebilir? Sonrasında geri döndüler.…

Kardeşçe

Birdenbire meleğin yanında, göksel ordulardan oluşan büyük bir topluluk belirdi. Tanrı’yı överek, “En yücelerde Tanrı’ya yücelik olsun, Yeryüzünde O’nun hoşnut kaldığı insanlara Esenlik olsun!” dediler. Luka 2:13-14 Tanrı’nın yüceliği göklerin dört bir tarafında öven melekleri düşünün. Bu bir kutlamadır aslında! Harika bir olay gerçekleşmektedir ve meleklerin de buna dahil olması gerekmektedir. Bir tane, iki tane…

Her Şey Plana Göre mi?

Onlar oradayken, Meryem’in doğurma vakti geldi ve ilk oğlunu doğurdu. Onu kundağa sarıp bir yemliğe yatırdı. Çünkü handa yer yoktu. Luka 2:6-7 Yusuf’un ne kadar stresli olduğunu tahmin edebiliyorum. Doğum yapmak üzere olan karısını rahat ettirebileceği sıradan bir yer bile yoktu. Handa boş oda yoktu. Beytlehem’de oturan akrabaları muhtemelen onlara bir yatak bile sağlayamamışlardı. Meryem…

Beni Tanımıyor musun?

Onlar oradayken, Meryem’in doğurma vakti geldi ve ilk oğlunu doğurdu. Onu kundağa sarıp bir yemliğe yatırdı. Çünkü handa yer yoktu. Luka 2:6-7 Etrafta doktor, hemşire ya da bakıcı yokken çocuğunuzun bakımını üstlenmek zorunda olduğunuz zamanlar yaşadınız mı hiç? Yeni doğmuş bebeğimle evimizden çıkarken, “Yetişkin birileri yok mu etrafta? Bu bebeğe kim bakacak?” diye düşündüğüm zamanları…

Sıradan Bir Dünya

O günlerde Sezar Avgustus bütün Roma dünyasında bir nüfus sayımının yapılması için buyruk çıkardı. Bu ilk sayım, Kirinius’un Suriye valiliği zamanında yapıldı. Herkes yazılmak için kendi kentine gitti. Böylece Yusuf da, Davut’un soyundan ve torunlarından olduğu için Celile’nin Nasıra Kenti’nden Yahudiye bölgesine, Davut’un kenti Beytlehem’e gitti. Orada, hamile olan nişanlısı Meryem’le birlikte yazılacaktı. Luka 2:1-5…

İtaatkârlık

Yusuf uyanınca Rab’bin meleğinin buyruğuna uydu ve Meryem’i eş olarak yanına aldı. Ama oğlunu doğuruncaya dek Yusuf ona dokunmadı. Doğan çocuğun adını İsa koydu.Matta 1:24-25 Yusuf kendisine söyleneni olduğu gibi yerine getirdi: Uyanır uyanmaz Meryem’i eve aldı, çocuk doğduktan sonra da adını İsa koydu. Gayet basit. Veya, çocukların söylediği gibi, “Basit ama basit değil”. İtaatkârlık…

Gelecek Kaygısı

Ama böyle düşünmesi üzerine Rab’bin bir meleği rüyada ona görünerek şöyle dedi: “Davut oğlu Yusuf, Meryem’i kendine eş olarak almaktan korkma. Çünkü onun rahminde oluşan, Kutsal Ruh’tandır. Meryem bir oğul doğuracak. Adını İsa koyacaksın. Çünkü halkını günahlarından O kurtaracak.” Bütün bunlar, Rab’bin peygamber aracılığıyla bildirdiği şu söz yerine gelsin diye oldu: “İşte, kız gebe kalıp…

Kriz Zamanları

İsa Mesih’in doğumu şöyle oldu: Annesi Meryem, Yusuf’la nişanlıydı. Ama birlikte olmalarından önce Meryem’in Kutsal Ruh’tan gebe olduğu anlaşıldı. Nişanlısı Yusuf, doğru bir adam olduğu ve onu herkesin önünde utandırmak istemediği için ondan sessizce ayrılmak niyetindeydi. Matta 1:18-19 Yusuf tam anlamıyla ne yapacağına karar verene kadar Tanrı’nın onunla iletişime geçmemesi çok ilginçtir. Meryem’in hamile olduğu…

Tamamlanmış Bir Antlaşma

Çocuğun babası Zekeriya, Kutsal Ruh’la dolarak şu peygamberlikte bulundu: “İsrail’in Tanrısı Rab’be övgüler olsun! Çünkü halkının yardımına gelip onları fidyeyle kurtardı. Eski çağlardan beri Kutsal peygamberlerinin ağzından bildirdiği gibi, Kulu Davut’un soyundan Bizim için güçlü bir kurtarıcı çıkardı.” Luka 1:67-69 Zekeriya’nın yeni doğan bebeğine Kutsal Ruh aracılığıyla neler söylediğine tekrar bir göz atalım: “İsrail’in Tanrısı…

İyi Niyetliydiler

Elizabet’in doğurma vakti geldi ve bir oğul doğurdu. Komşularıyla akrabaları, Rab’bin ona ne büyük merhamet gösterdiğini duyunca, onun sevincine katıldılar. Sekizinci gün çocuğun sünnetine geldiler. Ona babası Zekeriya’nın adını vereceklerdi. Ama annesi, “Hayır, adı Yahya olacak” dedi. Ona, “Akrabaların arasında bu adı taşıyan kimse yok ki” dediler. Bunun üzerine babasına işaretle çocuğun adını ne koymak…

Sorunla Yüzleşmek

Meryem, üç ay kadar Elizabet’in yanında kaldı, sonra kendi evine döndü. Luka 1:56 Meryem’in eve dönüşünü hep merak etmişimdir. Eninde sonunda, hamileliğiyle ilgili olarak ailesiyle ve Yusuf’la konuşmak zorunda kalacaktı mutlaka. Ona inanacaklar mıydı? Ya inanmazlarsa? Hamileliğinin üçüncü ayında olduğu düşünülürse Meryem’in karnının “görünmeye” başlamasına birkaç hafta daha vardı. Meryem’in bu olay hakkında konuşulacakları daha…

Evden Uzak Bir Ev

O günlerde Meryem kalkıp aceleyle Yahuda’nın dağlık bölgesindeki bir kente gitti. Zekeriya’nın evine girip Elizabet’i selamladı. Elizabet Meryem’in selamını duyunca rahmindeki çocuk hopladı. Kutsal Ruh’la dolan Elizabet yüksek sesle şöyle dedi: “Kadınlar arasında kutsanmış bulunuyorsun, rahminin ürünü de kutsanmıştır! Nasıl oldu da Rabbim’in annesi yanıma geldi? Luka 1:39-43 Luka Meryem’in, hiç vakit kaybetmeden Elizabet’in evinin…

Aşılması İmkânsız Durumlar

Meryem meleğe, “Bu nasıl olur? Ben erkeğe varmadım ki” dedi. Melek ona şöyle yanıt verdi: “Kutsal Ruh senin üzerine gelecek, Yüceler Yücesi’nin gücü sana gölge salacak. Bunun için doğacak olana kutsal, Tanrı Oğlu denecek. Bak, senin akrabalarından Elizabet de yaşlılığında bir oğula gebe kaldı. Kısır bilinen bu kadın şimdi altıncı ayındadır. Tanrı’nın yapamayacağı hiçbir şey…

Tanrı Benden Mi Söz Ediyor?

“Elizabet’in hamileliğinin altıncı ayında Tanrı, Melek Cebrail’i Celile’de bulunan Nasıra adlı kente, Davut’un soyundan Yusuf adındaki adamla nişanlı kıza gönderdi. Kızın adı Meryem’di. Onun yanına giren melek, “Selam, ey Tanrı’nın lütfuna erişen kız! Rab seninledir” dedi. Söylenenlere çok şaşıran Meryem, bu selamın ne anlama gelebileceğini düşünmeye başladı.” Luka 1:26-29 Alakasız biri tarafından arandığımda, “Üzgünüm, yanlış…

O Beni Önemsedi

“Bir süre sonra karısı Elizabet gebe kaldı ve beş ay evine kapandı. “Bunu benim için yapan Rab’dir” dedi. “Bu günlerde benimle ilgilenerek insanlar arasında utancımı giderdi.” Luka 1:24-25 Kimsenin sizi önemsemediği, herkes tarafından görmezden gelindiğiniz durumlar oldu mu? İnsan kendini çok çaresiz hisseder öyle zamanlarda. Partiye davet edilmeyen, arkadaşlar arasında evli olmayan ya da kalabalık…

Apaçık Olanı Görememek

“Zekeriya meleğe, “Bundan nasıl emin olabilirim?” dedi. “Çünkü ben yaşlandım, karımın da yaşı ilerledi.” Melek ona şöyle karşılık verdi: “Ben Tanrı’nın huzurunda duran Cebrail’im. Seninle konuşmak ve bu müjdeyi sana bildirmek için gönderildim. İşte, belirlenen zamanda yerine gelecek olan sözlerime inanmadığın için dilin tutulacak, bunların gerçekleşeceği güne dek konuşamayacaksın.” Luka 1:18-20 Zekeriya ve melek arasındaki…

Korku

“Bu sırada, Rab’bin bir meleği buhur sunağının sağında durup Zekeriya’ya göründü. Zekeriya onu görünce şaşırdı, korkuya kapıldı. Melek, “Korkma, Zekeriya” dedi, “Duan kabul edildi. Karın Elizabet sana bir oğul doğuracak, adını Yahya koyacaksın. Sevinip coşacaksın. Birçokları da onun doğumuna sevinecek. O, Rab’bin gözünde büyük olacak …” Luka 1:11-15a Zekeriya’nın tapınakta duran bir meleği görünce verdiği tepki…

Cezalandırılmak

“Her ikisi de Tanrı’nın gözünde doğru kişilerdi, Rab’bin bütün buyruk ve kurallarına eksiksizce uyarlardı. Elizabet kısır olduğu için çocukları olmuyordu…” Luka 1:6-7a Kutsal yazılara göre Elizabet ve Zekeriya Tanrı gözünde doğru ve kusursuz kişilerdi; Kutsal Kitap’ta başka insanlara neredeyse hiç edilmeyen iltifatlar bunlar. İmanlı yaşantılarıyla Tanrı’yı yüceltiyorlardı. Fakat çocuk sahibi olamıyorlardı. Eski zamanlarda bir insanın çocuğunun…

Bana Bir Mucize Göster

“Bundan ötürü Rab’bin kendisi size bir belirti verecek: İşte, bakire gebe kalıp bir oğul doğuracak; adını İmmanuel koyacak.” Yeşaya 7:14 “Tanrı bugün şurada şu dakika bir mucize gerçekleştirirse O’na inanırım” diyen insanlara daha önce hiç rastladınız mı?  Ben bu sözü duymaktan bıktım diyebilirim! Nasıl bir mucize görmek istiyorlar acaba? Göğün açılıp her şeyi içine çekmesini ya…

Onun Omuzlarında

“Çünkü bize bir çocuk doğacak, bize bir oğul verilecek. Yönetim onun omuzlarında olacak. Onun adı Harika Öğütçü, Güçlü Tanrı, Ebedi Baba, Esenlik Önderi olacak.” Yeşaya 9:6 Ne kadar ilginç sözler! Yeşaya yeni doğan bir bebekten söz ederken, aniden, “Yönetim onun omuzlarında olacak” diyerek uzun zaman sonrasına atlıyor. Bunu okurken, muazzam bir yükü küçük omuzlarında taşımaya…

Garip Bir Anlatış Tarzı

“…Davut, Uriya’nın karısından doğan Süleyman’ın babasıydı… “ Matta 1:6b “Uriya’nın karısından…” Ondan adıyla, yani “Batşeba” olarak söz edilmesi yetmez miydi? Neden bu açıklamaya gerek duyuldu? Hiç olmadı diğer soy kayıtlarında rastlandığı gibi sadece “Davut, Süleyman’ın babasıydı” diye yazılamaz mıydı? Bu konuyu “hortlatmak” nasıl bir amaca hizmet ediyor? Ayetteki bu cümle ana hatlarıyla bize Davut’un günah…

Uzun Zamandır Bekliyor Olmak…

“İbrahim, İshak’ın babasıydı…” Matta 1:2a “İbrahim, İshak’ın babasıydı …” İbrahim geleceğe gidip de Yeni Antlaşma’yı okusaydı, en sevdiği ayet büyük ihtimalle bu olurdu. Tanrı, Orta Doğu’da yaşayan kısır bir adama seslenerek “Seni büyük bir ulus yapacağım” (Yaratılış 12:2-3) şeklinde bir vaatte bulunmuştu. Tanrı, tam yirmi beş yıl sonra İshak’ın doğumuyla bu vaadini yerine getirdi. İmanla…

Ne Önemi Var Ki?

“İbrahim oğlu, Davut oğlu İsa Mesih’in soy kaydı şöyledir.” Matta 1:1 Matta kitabında İsa Mesih’in, İbrahim’e kadar dayanan ve kırk iki nesil geriye giden soyağacı gibi garip bir konu başlangıç olarak seçilmiş. Bazı insanlar bu ayetleri zevkle okurken bazıları da büyük ihtimalle uykulu bir şekilde esneyerek “Ne önemi var ki?” diyordur. Açıkçası, Tanrı için önemi…

Aramızda Olup Bitenler

“Birçok kişi aramızda, olup bitenlerin tarihçesini yazmaya girişti.” Luka 1:1 Luka özverili bir insandı. Araştırmasını yapar ve görgü tanıklarıyla konuşurdu. İnsanları, bölgeleri ve tarihleri en ayrıntılı şekilde not ederdi. Eğer İsa Mesih’in hikayesi hakkında Luka ikna olmuşsa, bizim de ikna olmamamız için bir sebep yok demektir. Çünkü olabildiğince açık yazmış: “Öyle ki sana verilen bilgilerin…