Hezekiel

HEZEKİEL 1 Rab’bin Görkemi Hezekiel’e Açıklanıyor 1. Otuzuncu yılda , dördüncü ayın beşinci günü Kevar Irmağı kıyısında sürgünde yaşayanlar arasındayken gökler açıldı, Tanrı’dan gelen görümler gördüm. 2. Kral Yehoyakin’in sürgünlüğünün beşinci yılında, ayın beşinci günü, 3. Kildan ülkesinde, Kevar Irmağı kıyısında RAB Buzi oğlu Kâhin Hezekiel’e seslendi. RAB’bin eli orada onun üzerindeydi. 4. Kuzeyden esen…