İnsan Hakları

İnsan hakları. Bazıları hakkında tartışabiliriz ama yaşam hakkı, özgürlük, güvenlik, barınma, beslenme, giyinme, temel eğitim alma, çalışma, sağlık, eşit muamele görme gibi konularda hepimiz hemfikiriz. İsa Mesih’in dediği gibi insanın size nasıl davranmasını istiyorsanız; siz de onlara öyle davranın. Yani ben bu hakları kendim için istiyorsam başkaları için de istemeliyim. Peki Tanrı’ya karşı haklarımız var…