Planlarda Değişiklik

 RAB Avram’a, “Ülkeni, akrabalarını, baba evini bırak, sana göstereceğim ülkeye git” dedi, “Seni büyük bir ulus yapacağım, seni kutsayacak, sana ün kazandıracağım, bereket kaynağı olacaksın. Seni kutsayanları kutsayacak, seni lanetleyeni lanetleyeceğim. Yeryüzündeki bütün halklar senin aracılığınla kutsanacak.” Avram RAB’bin buyurduğu gibi yola çıktı. (Yaratılış 12:1-4a) Avram’ın, yani İbrahim’in Tanrı onu çağırmadan hemen önce hayatıyla…