Magazine

Aziz Bede’yi Anıyoruz

Kilisede bugün M.S 673-735 yılları arasında İngiltere’de yaşamış olan Aziz Muhterem Bede’yi anıyoruz. İlk kilise babalarından sonuncusu olarak İngiliz kilisesinin tarihini toplamış olan odur. Doğumundan birkaç yıl sonra ailesi onu Kuzey İngiltere’de bir manastıra vermişti. Hayatını tamamen yazılara ve öğretilere verdi. Çok nadir ayrılırdı manastırdan. Bede, zamanının en çok öğrenen adamıydı, özellikle tarihin üretken bir…

Read article
Kraliçe Ester’i Anıyoruz

Kilisede bugün Kutsal Kitap’ta kendi ismine ithafen yazılı bir bölüm bulunan kadın kahramanlardan Kraliçe Ester’i anıyoruz. Güzelliğinden dolayı Kral Ahaşveroş tarafından Kraliçe yapılmıştı. Cesareti sayesinde Mesih gelene kadar Tanrı halkı olarak seçilmiş Yahudileri öldürme planları yapan kralın başyardımcısı Haman’a galip gelmişti. Esther, Haman’ın amcası Mordehay için hazırladığı komployu açığa çıkararak Haman’ın idamına sebebiyet verdi. Bu…

Read article
Azize Helenay’ı Anıyoruz

Kilisede bugün Hristiyan bir hükümdar olan İmparator Konstantin ve annesi Helena’yı anıyoruz. Birinci Konstantin, MS 306’dan 337’ye kadar Roma imparatoru olarak hizmet etti. Bulutlarda parlayan bir haç düşünü gördükten sonra Hristiyan inancına bağlandı. Yönetimi zamanında Hristiyanlara yapılan zulüm 313’te Milano Fermanı’nın yazılmasının ardından durdu. İlerleyen yıllarda ise Hristiyan inancına imparatorlukla birlikte desteğini verdi. Konstantin, Kilise’nin…

Read article
Kiril Ve Methodius’u Anıyoruz

Kilisede bugün, Slavlara müjdeyi duyuran Kiril ve Methodius’u onurlandırıyoruz. MS 800’lerde yaşayan Yunan kardeşler olup rahiplik görevine atandıktan sonra Selanik’ten ayrıldılar. Kiril Konstantinopolis’teki Kutsal Bilgelik Kilisesi’nde (Ayasofya) kütüphaneci oldu. 862’de İmparator, kardeşleri şu anda Çek Cumhuriyeti diye bilinen yere müjdeyi duyursunlar diye gönderdi; burada Tanrı’nın sözünü Slav dilinde öğretmiştir. Kiril, Slav halka ayin ve Kutsal…

Read article
Eyüp’ü Anıyoruz

Kilisede bugün Kenan’ın kuzeydoğusunda bulunan Uz’dan gelen temiz ve dik duruşlu kişi olan Eyüp onurlandırılıyor. Kutsal Kitap’ın Eyüp bölümü, Tanrı’nın verdiği ıstıraplarla sınanıyorken inancının derinliğini inceler. Arkadaşlarının Tanrı’ya hakaret etmesi konusundaki ayartılarını dikkate almayıp on çocuğunun ölmesine, sağlığını ve mallarını kaybetmesine rağmen Tanrı’ya lanet okumadı. Eyüp 1: 21’de şöyle söylemiştir: “RAB verdi, RAB aldı. RAB’bin…

Read article
Saksonya Elektörü Frederik’i Anıyoruz

Kilisede bugün 1486-1525 yılları arası Saksonya’da elektörlük yapmış Frederik’i anıyoruz. Reformasyon’un ilk yılları Martin Luther’in yaşadığı bölgede kendi özerkliği vardı. Frederik olmasaydı Reformasyon hiç başlamayabilirdi. Torgau, Almanya’da Saksonya eyaletinin yöneticiliğini elinde tutan bir ailenin oğlu olarak dünyaya geldi. Siyasi diplomasi alanındaki yeteneklerinden dolayı onu adil ve tarafsız gören halk “Bilge” ismini verdi kendisine. Martin Luther…

Read article