Magazine

Toprağa Düşen Yaşam Tohumu

https://www.youtube.com/watch?v=fzBoNCw4eLU   İsa, “İnsanoğlu’nun yüceltileceği saat geldi” diye karşılık verdi. “Size doğrusunu söyleyeyim, buğday tanesi toprağa düşüp ölmedikçe yalnız kalır. Ama ölürse çok ürün verir.

Read article
21 Şubat 2024

https://www.youtube.com/watch?v=ocV0cxzRyMk   Sevgili göksel Babamız. Sen yarattıklarından hiçbirini hor görmüyorsun. Sana gelen ve tövbe etmek isteyen herkesi Oğlun İsa Mesih’in sayesinde bağışlıyorsun. Kutsal Ruh’unla bizi günahkar olduğumuza ikna et.  Öyle ki, günahlarımızdan dönüp Mesih İsa’ya sığınalım ve esenlik bulalım. Amin!

Read article
Düşmanımı Bile Sevmek

https://www.youtube.com/watch?v=ZqXbqp8QsHk   “Ama beni dinleyen sizlere şunu söylüyorum: Düşmanlarınızı sevin, sizden nefret edenlere iyilik yapın, size lanet edenler için iyilik dileyin, size hakaret edenler için dua edin. Bir yanağınıza vurana öbür yanağınızı da çevirin. Abanızı alandan mintanınızı da esirgemeyin. Sizden bir şey dileyen herkese verin, malınızı alandan onu geri istemeyin. İnsanların size nasıl davranmasını istiyorsanız, siz de…

Read article
14 Şubat 2024

https://www.youtube.com/watch?v=mNFP4NV0OBU   Rab İsa Mesih, bizi ne kadar da çok seviyorsun! Bizim suçlarımız için alay edilmeye ve çokça eziyete göğüs gerdin. Bizim günahlarımız seni çarmıha gerdi. Ya Rab, sendeki düşünceyi bize de ver. Öyle ki biz de her durumda Baba’nın iradesine göre yaşayalım ve sevelim. Amin.

Read article
Seçilmiş Olmak

İsa, dağa çıkarak istediği kişileri yanına çağırdı. Onlar da yanına gittiler. İsa bunlardan on iki kişiyi yanında bulundurmak, Tanrı sözünü duyurmaya göndermek ve cinleri kovmaya yetkili kılmak üzere seçti. Seçtiği bu on iki kişi şunlardır: Petrus adını verdiği Simun, Beni-Regeş, yani Gökgürültüsü Oğulları adını verdiği Zebedi’nin oğulları Yakup ve Yuhanna, Andreas, Filipus, Bartalmay, Matta, Tomas, Alfay…

Read article
07 Şubat 2024

Ya Rab. Sen kendi Kiliseni her halktan her ulustan bir araya getiriyorsun. Bizi de kilisene Söz’ünle çağırdın. İyi tohumla ekilen verimli toprak olmamızı sağla. Öyle ki hâlâ ölümün gölgelediği diyarda oturanları senin ışığının paydaşlığına davet edebilelim. Onlar da bizimle beraber Oğlun İsa Mesih’teki lütfunu yüceltsinler. Amin.

Read article