News

Bağışlama Bir Seçenektir

Bu kitapçıkta yaşamınızda bağışlamayı elde etmeniziçin üzerine düşünmenizi sağlayacak hikayeler vehususlar yer almaktadır. Bunu okurken kendinize, ‘Bu benimle de mi alakalı?’ diye soracaksınız. Bağışlama ilişkilerle ilgilidir ve bu nedenle bu kitapçığa bir konuşma içerisindeymişiz gibi bakın. Bir kafede olduğumuzu ve birer arkadaş olarak sohbet ettiğimizi düşünün. * Kitabı indirmek için alttaki formu doldurunuz. Bu formu…

Read article
Gerçek Özgüvenle Yaşamak

Yaşam için bir amaç arama duygusunun nedemek olduğunu anlayabiliyorum. Uzun bir süreboyunca yoga kurslarına katıldım, kişisel gelişimkitapları okudum ve yaşam tarzımla ilgilialışkanlıklarımı inceden inceye yenidendüzenledim. İyi şeyler düşünüp sağlıklı yiyecekleryememin daha iyi bir insan olmama yardımedebileceği fikri gerçekten de çekici bir fikirdi. Sonra, boş imgeler ve cümleler üzerinemeditasyon yapmanın kim olduğumu anlamamdabana hiçbir yardımlarının olmadığını…

Read article
Nasıl Dua Edeyim?

Berber ustası Peter, Alman Reformcu Dr. Martin Luther’in (1483 – 1546) en eski ve en yakın dostlarından biriydi. Peter usta Dr. Martin’i tıraş ederken onunla hep teoloji ve iman hayatı konularını konuşmayı severdi. Günün birinde ünlü müşterisine dua hakkında da sorular sormuştu: “Nasıl dua edeyim? Duada neyler söyleyeyim? Allah’ın bana kulak verdiğine güvenebilir miyim?”… Tıraş…

Read article
Temel Hristiyan İnancı

Hristiyan kilisesi, Kutsal Kitap’ı temel alıp, inancın en önemli bölümlerini özetleyerek, iman bildirgeleri halinde belirlemiştir. İlk kilisede, vaftiz olacak kişi, iman ikrarını okuyarak, Kutsal Kitap’ın öğretilerine bağlı kalma isteğini belirtirdi. Tarihin akışı içerisinde, bildirgeler, ayrıca sapkın öğreti ve eğitmenlere karşı da kullanılmıştır. Bildirgelerde, yanlış öğreti doğru öğretiden ayrılır. Hristiyanlar için, Allah’ın sözünün vaaz edilmesinde, öğretilmesinde…

Read article
Martin Luther: Kutsal İnanç Adamı

Martin Luther, Orta Çağ’ın Hristiyan dünyasını alt üst eden kişi olarak tarihe geçmiştir. Kilise içinde bulunan yanlışlıkların düzeltilmesini isteyen bu reformcu Kutsal Kitap’ı halk diline çevirdi, insanları yeniden Kutsal Kitap’ın temeline dönmeye çağırdı. Günahlarıyla Allah’ın önünde duran insanın, kendi iyi işleriyle değil de, yalnız ve yalnız İsa Mesih’e imanla aklanabileceği öğretisini büyük cesaretle savundu. İnancın…

Read article
Bir Hazine Ortaya Çıkıyor

Martin Luther Ortaçağ reform hareketlerinin başlamasında kilit isimlerden birisiydi. Hem Katolik Kilise’si içindeki değişiklik talebi hem de halkın Kutsal Kitap (İncil, Tevrat ve Zebur) gerçeklerini bilmesi için yaptığı çalışmalar kendisinden sonra gelen milyonlarca insanı etkiledi. Hristiyanlığın en büyük ikinci mezhebi olan Protestan kilisesinin başlamasına neden olan Martin Luther ve arkadaşları daha sonra Luteryen Kilise’sinin başlamasına…

Read article