News

Johann Walter’i Anıyoruz

Kilisede bugün besteci ve şair olan Johann Walter anılıyor. Walter Luteryen kilisedeki ilk besteci ve şair olmuştur. Kendisi 1496’da doğmuş, 21 yaşında bestekâr ve şarkıcı olarak bir şapelde hizmette bulunmuştur. Kilise takvimine uygun şekilde ilahileri düzenledi 1524’te ki bu uygulama gelecek birçok kilise için ilham oldu. Torgau ve Dresden’de 30 yıldan fazla bestekâr olarak çalışmanın…

Read article
Johannes Bugenhagen’ i Anıyoruz

Kilisede bugün pastör Johannes Bugenhagen anılıyor. Kendisi 1485’te Pomeryanya’da dünyaya gelmiş, Martin Luther’in tavsiyeleri üzerine 1523 yılında Wittenberg’de pastör olmuştur. Luther’e çok yakın biriydi ve onun rahibiydi. Bugenhagen, Reformasyon dönemindeki güzide akademisyenlerden biriydi; nitekim Yeni Ahit’i Grekçe’den halk diline çevirmede büyük yardımları olmuştur. Aynı zamanda Mezmurlar ile ilgili yazdığı bir yorum kitabı da bulunur. Kuzey…

Read article
Lucas Cranach Ve Albrecht Dürer’i Anıyoruz

Kilisede bugün Reformasyon zamanında göz kamaştırıcı sanatın doruk noktasında olduğu bir dönemde büyük katkılar sağlamış olan ressamlardan Lucas Cranach ve Albrecht Dürer’i anıyoruz. Cranach (1472-1557) Wittenberg’de yaşamış olup Luther’in yakın arkadaşlarından biriydi. Harika portreler çizmiş, sanat eserleri meydana getirmiş ve dini sembollerin de içinde bulunduğu gravür çalışmaları yapmıştır. Aynı zamanda matbaacıydı kendisi. Luther’in birçok yazısını…

Read article
Yakup’un Eşi Rahel’i Anıyoruz

Kilise’de bugün, iman atalarından olan Yakup’un oğlu Yusuf ve onun en sevdiği eşi Rahel ile anılıyor. Yusuf, Yakup’un en sevdiği oğluydu; ayrıca, diğer 11 erkek kardeşinin hoşlanmadığı bir durum olan gelecekle ilgili görüler görme yeteneği vardı. Onu Mısır’a köleliğe sattılar ve babalarını Yusuf’un öldüğüne ikna ettiler. Yusuf, Potifar’ın evinde hizmetçi oldu, ancak Potiphar’ın karısıyla zina…

Read article
Güvenilir Söz

https://www.youtube.com/watch?v=v8dcVtaJfEY   “Yine atalarımıza, ‘Yalan yere ant içmeyeceksin, ama Rab’bin önünde içtiğin antları yerine getireceksin’ dendiğini duydunuz. Oysa ben size diyorum ki, hiç ant içmeyin: Ne gök üzerine, çünkü orası Tanrı’nın tahtıdır; ne yer üzerine, çünkü orası O’nun ayak taburesidir; ne de Yeruşalim üzerine, çünkü orası Büyük Kral’ın kentidir. Başınızın üzerine de ant içmeyin. Çünkü saçınızın tek…

Read article
27 Mart 2024

https://www.youtube.com/watch?v=_94TmwRFWxg   Her şeye gücü yeten Rabbimiz. Sen gerçeğin ışığıyla kör gözlerimizi açtın. Bizi günahın ve ölümün hükümranlığından özgür kıldın. Bize güç ver ki senin Söz’ünü cesaretle duyuralım. Öyle ki kaybolanlar kurtuluşa kavuşsunlar ve seni yüceltsinler. Bunu senden İsa Mesih’in adıyla istiyoruz. Amin.

Read article