News

27 Eylül 2023

https://www.youtube.com/watch?v=LLTfSx7mUVA   Her iyiliğin kaynağı olan Rabbimiz. Sen bizi birçok iyi armağanınla donattın. Bizi hangi görevlere çağırıyorsan, bizi onlarda becerikli ve sadık kıl. Bize hikmet, temiz vicdan ve dayanma gücü ver. Öyle ki sana imanla ve sevgiyle hizmet edelim. Dualarımıza Oğlun İsa Mesih aracılığıyla kulak ver. Amin.

Read article
Zamanını Neye Harcıyorsun?

https://www.youtube.com/watch?v=SmHjQXhLUX8 Dün telefonum bana bir bildirim gönderdi. Bu bildirime göre, geçen hafta telefonda tam 37,5 saat geçirmişim. 37,5 saat! 1,5 gün. 4 gecelik uyku. Bir dizinin 8 bölümü, tabi Türk dizilerinden bahsetmiyorum. Gerçekten de uzun bir süre. Sonra düşünmeye başladım, eğer en değer verdiğim insanlar tıpkı telefonum gibi bana ne kadar zaman geçirdiğimizi bildirse nasıl…

Read article
Tanrı Sözü’nün Gücü

https://www.youtube.com/watch?v=rf5n1C-02f0   İsa Kefarnahum’a varınca bir yüzbaşı O’na gelip, “Ya Rab” diye yalvardı, “Uşağım felç oldu, evde yatıyor; korkunç acı çekiyor.” İsa, “Gelip onu iyileştireceğim” dedi. Ama yüzbaşı, “Ya Rab, evime girmene layık değilim” dedi, “Yeter ki bir söz söyle, uşağım iyileşir. Ben de buyruk altında bir adamım, benim de buyruğumda askerlerim var. Birine, ‘Git’ derim,…

Read article
Yunus Peygamberi Anıyoruz

Kilisede bugün Amittay oğlu Yunus anılıyor. Asur ülkesinin başkenti Nineve halkına inançsızlıklarından dolayı Tanrı sözünü duyurmak üzere RAB tarafından görevlendirilmiştir. Tanrı’nın peygamberlik çağrısına kulak vermedeki isteksizliği kendi adını taşıdığı Kutsal Kitap’taki Yunus kısmında anlatılmıştır. Bir balık tarafından yutulması ve geri çıkarılması Yunus’un hayatında en çok bilinen anlardan biri olsa da kitapta sadece üç yerde geçer…

Read article
Aziz Matta’yı Anıyoruz

Kilisede bugün müjdeci ve 12 havariden biri olan Levi diye de bilinen Aziz Matta anılıyor. Mesih tarafından takipçisi olmak için çağrılmış, ardından on ikilerden biri olmuştur. Vergi memuru olmasına karşın malını ve makamını bırakarak Mesih’in ardı sıra gitmiştir. Daha sonraları bir müjdeci olmuş ve Kutsal Ruh’un esintisiyle Matta kısmını yazmıştır İncil’in. Matta kısmı İsa Mesih’in…

Read article
20 Eylül 2023

https://www.youtube.com/watch?v=UtEon7kPIe8   Güçlü Tanrımız. Bizi Söz’ünle kendine çağırdın. Sana iman edebilmemiz için Kutsal Ruh’un yüreğimizde çalıştı. Bizi Kilise’ne götürdün ve vaftiz ettin. Ya Rab bize Kutsal Ruhun’un gücünü ver. Öyle ki, daima O’nun sesini işitelim ve O’nun sözüne uyalım. Dünyanın geniş yolunun aldatışlarından bizi koru ve bizi çocuklarına söz verdiğin huzura götür. Bunları Rabbimiz’in ve…

Read article