News

Azize Perpetua Ve Felicitas’ı Anıyoruz

Kilisede bugün şehit Aziz Perpetua ve Felicitas anılıyor. Perpetua ve Felicitas üçüncü yüzyılda Hristiyanlığa geçişi yasaklayan İmparator Septimus Severus döneminde şehit edildiler. Asil bir Roma’lı kadın Perpetua ve hizmetçisi Felicitas bu emire başkaldıranların arasındaydılar. Üç Hristiyan’la daha birlikte Kuzey Amerika’ya, Kartaca’ya sürüldüler. Bu kadınlar İsa Mesih’e o kadar güçlü tanıklık ediyorlardı ki orada bulunan memur…

Read article
06 Mart 2024

Kutsal Rabbimiz. Senin isteğin bütün insanların kurtuluşu ve gerçeği öğrenmeleridir. Bu sevginden dolayı sana şükredip dua ediyoruz. İmanımızı güçlendir ve kurtuluş müjdesini duyurmamızı sağla. Öyle ki bütün insanlar seni tanısın ve günahlarının affına kavuşsun. Bunu senden Mesih İsa’nın adıyla istiyoruz. Amin!

Read article
Sağlam Temel

“İşte bu sözlerimi duyup uygulayan herkes, evini kaya üzerine kuran akıllı adama benzer. Yağmur yağar, seller basar, yeller eser, eve saldırır; ama ev yıkılmaz. Çünkü kaya üzerine kurulmuştur. Bu sözlerimi duyup da uygulamayan herkes, evini kum üzerine kuran budala adama benzer. Yağmur yağar, seller basar, yeller eser, evi sarsar. Ev yıkılır; yıkılışı da korkunç olur.” İsa konuşmasını bitirince,…

Read article
28 Şubat 2024

Sevgili Tanrımız. Sen kutsal olansın. Biz ise günahkâr ve utanca bulaşmış haldeyiz. Rab biz sana nasıl yaklaşırız? Sevginle bizi pakla ki temiz olalım. Lütfunla bizi akla ki kardan beyaz olalım. Rab İsa Mesih’te bize verdiğin bağışlanmayla bizi yüreklendir ki sana gelmeye cesaret bulalım. Bunu senden Mesih İsa’nın adıyla istiyoruz. Amin.

Read article
Aziz Mattiya’yı Anıyoruz

Kilisede bugün 12 Elçiden biri olan Aziz Mattiya anılıyor. Luka10:1-20 arasında bahsedilen İsa Mesih tarafından gönderilen 72 kişiden birinin de o olduğunu söyler erken dönem kilise babaları. İsa Mesih’in göklere yükselişinden sonra Yahuda’nın ihaneti ve ardından intiharından dolayı boş kalan yeri doldurmak üzere kura ile Mattiya seçildi. Akademisyenlerin söylediklerine göre ya Ermenistan’a ya da Etiyopya’ya…

Read article