News

Aziz Agustin’i Anıyoruz

Kilisede bugün pastör ve teolog olan Aziz Agustin anılır. Kendisi M.S 354 yılında doğmuş olup hayatının ilk zamanları ahlaki çöküşün zirve yaptığı bir döneme denk gelmiş, gayri-meşru bir çocuk edinmişti. Annesi Monika’nın duaları ve Milano piskoposu Ambrose’nin vaazları aracılığıyla Tanrı onu oğlu İsa Mesih’e getirdi. Hristiyan olduktan sonra Ortodoks inancın en ateşli savunucularından biri haline…

Read article
Aziz Agustin’in Annesi Monika’yı Anıyoruz

Kilisede bugün Aziz Agustin’in M.S 333-387 arasında yaşamış olan annesi Monika’yı anıyoruz. Kuzey Afrika’nın yerlilerinden olup hayattaki tek gayesi çocuklarının ve özellikle de Agustin’in ruhsal farkındalıkları olmuştur. Genç yaşta dul kalan Monika Agustin’in Hristiyan olmasını çok istiyordu. Oğlunu önce Roma’dan başlayıp Milano’ya uzanan yolculuğunda yakip etti. Milano’da oğlunun Hristiyan inancını kabullenişini görme mutluluğuna erişti. Yaptığı…

Read article
Görmek Ve İnanmak

Marta İsa’ya, “Ya Rab” dedi, “Burada olsaydın, kardeşim ölmezdi.  Şimdi bile, Tanrı’dan ne dilersen Tanrı’nın onu sana vereceğini biliyorum.” İsa, “Kardeşin dirilecektir” dedi. Marta, “Son gün, diriliş günü onun dirileceğini biliyorum” dedi. İsa ona, “Diriliş ve yaşam Ben’im” dedi. “Bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır.  Yaşayan ve bana iman eden asla ölmeyecek. Buna iman…

Read article
Aziz Bartalmay’ı Anıyoruz

Kilisede bugün İsa Mesih tarafından çağrılan ilk öğrencilerden biri olan Aziz Bartalmay veya diğer ismiyle Yuhanna kısmında bahsedilen Mesih’in ilk mucizesini gerçekleştirdiği yer olan Kana kasabasından olan Natanel anılır. Filipus tarafından davet edilerek Nasıra’lı İsa ile tanışmıştır. Nasıra Celile bölgesinde olduğu için inanmakta zorluk çekmişti Bartalmay, Filipus Mesih’i bulduğunu söylediği zaman. Rabbî, sen Tanrı’nın Oğlu’sun,…

Read article
23 Ağustos 2023

https://www.youtube.com/embed/Uk2niKhyrSs Ey kutsal Tanrımız. Bu yaşamın kaygıları, zenginliğin aldatıcılığı ve dünyasal zevkler bizi senden uzaklaştırıyor. Ya Rab yüreklerimizi değiştir. Senin sözünden başka bir şeye sığınmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sadece sana güvenelim. Bize verdiğin kurtuluş armağanı için sana sonsuz şükürler olsun. Amin!

Read article
Yargılama

https://www.youtube.com/watch?v=lv3ErHrbUNY Yargılama. Yargılamayı bırak. Yine yargı dağıtıyorsun. Beni niye yargılıyorsun? Beni yargılayamazsın! Sen kimsin ki beni yargılıyorsun! Bu sözleri hepimiz duymuşuzdur, çoğumuz da söylemiştir. Peki, bu sözlerin ne anlama geldiğini biliyor muyuz? Bu hayatımızı fikirsiz, inançsız, ahlaki olarak değersiz ve eleştirisiz geçireceğimiz anlamına gelmez. Bunlara ihtiyacımız var. Dünyanın belirli bir düzene ihtiyacı var.

Read article