01 Kasım 2023

Her şeye gücü yeten Tanrımız. Günahla kirlenmiş, kaybolmuş olan biz günâhkarları İsa Mesih sayesinde bağışlıyorsun. Ruh’unla bize verdiğin bu yeni yaşam için sana şükrederiz. Dünya’nın ayartılarına rağmen sana sadık olabilmemiz için bizi güçlendir. Bize yardım et ki, her zaman senin güçlü Söz’üne sığınalım. Amin.