Lucas Cranach Ve Albrecht Dürer’i Anıyoruz

Kilisede bugün Reformasyon zamanında göz kamaştırıcı sanatın doruk noktasında olduğu bir dönemde büyük katkılar sağlamış olan ressamlardan Lucas Cranach ve Albrecht Dürer’i anıyoruz. Cranach (1472-1557) Wittenberg’de yaşamış olup Luther’in yakın arkadaşlarından biriydi. Harika portreler çizmiş, sanat eserleri meydana getirmiş ve dini sembollerin de içinde bulunduğu gravür çalışmaları yapmıştır. Aynı zamanda matbaacıydı kendisi. Luther’in birçok yazısını…

Yakup’un Eşi Rahel’i Anıyoruz

Kilise’de bugün, iman atalarından olan Yakup’un oğlu Yusuf ve onun en sevdiği eşi Rahel ile anılıyor. Yusuf, Yakup’un en sevdiği oğluydu; ayrıca, diğer 11 erkek kardeşinin hoşlanmadığı bir durum olan gelecekle ilgili görüler görme yeteneği vardı. Onu Mısır’a köleliğe sattılar ve babalarını Yusuf’un öldüğüne ikna ettiler. Yusuf, Potifar’ın evinde hizmetçi oldu, ancak Potiphar’ın karısıyla zina…

Güvenilir Söz

https://www.youtube.com/watch?v=v8dcVtaJfEY   “Yine atalarımıza, ‘Yalan yere ant içmeyeceksin, ama Rab’bin önünde içtiğin antları yerine getireceksin’ dendiğini duydunuz. Oysa ben size diyorum ki, hiç ant içmeyin: Ne gök üzerine, çünkü orası Tanrı’nın tahtıdır; ne yer üzerine, çünkü orası O’nun ayak taburesidir; ne de Yeruşalim üzerine, çünkü orası Büyük Kral’ın kentidir. Başınızın üzerine de ant içmeyin. Çünkü saçınızın tek…

27 Mart 2024

https://www.youtube.com/watch?v=_94TmwRFWxg   Her şeye gücü yeten Rabbimiz. Sen gerçeğin ışığıyla kör gözlerimizi açtın. Bizi günahın ve ölümün hükümranlığından özgür kıldın. Bize güç ver ki senin Söz’ünü cesaretle duyuralım. Öyle ki kaybolanlar kurtuluşa kavuşsunlar ve seni yüceltsinler. Bunu senden İsa Mesih’in adıyla istiyoruz. Amin.

Meleğin Meryem’e Selamını Anıyoruz

Kilise’de bugün Meleğin Meryem’e Selamını anıyoruz. Melek Cebrail Bakire Meryem’e göründü bugün. Kendisinin Tanrı’nın lütfuna eriştiğini, uzun zamandır beklenen Mesih’i doğuracağı müjdesini verdi ona. Kutsal Ruh’un üzerine geçeğini, gücünün ona gölge salacağını söyledi (Luka 1:35). Kutsal Ruh, yaratılış zamanında suların üzerinde dalgalandığı gibi Meryem’in de rahmi üzerinde dalgalanarak Tanrı’nın oğlunun doğmasına vesile oldu. Antik kilise…

Bilgi Ve Tevazu Birlikte Büyür

https://www.youtube.com/watch?v=oQPcB0jYTzc Bundan sonra İsa halka ve öğrencilerine şöyle seslendi: “Din bilginleri ve Ferisiler Musa’nın kürsüsünde otururlar. Bu nedenle size söylediklerinin tümünü yapın ve yerine getirin, ama onların yaptıklarını yapmayın. Çünkü söyledikleri şeyleri kendileri yapmazlar. Ağır ve taşınması güç yükleri bağlayıp başkalarının sırtına yüklerler, kendileriyse bu yükleri taşımak için parmaklarını bile oynatmak istemezler. “Yaptıklarının tümünü gösteriş için yaparlar.…

20 Mart 2024

Yerin ve görün Yaratıcısı, sevgili Tanrımız. Bizi ne kadar da çok sevdin! Mahvolmayalım diye Oğlun İsa Mesih’i uğrumuza çarmıha gönderdin. O’nda günahlarımızın bağışına ve sonsuz yaşama kavuştuk. Ya Rab, tüm yaratılış harika işlerin için sana şükreder. Bize de harika işlerini her gün göster. Öyle ki biz de seni ilahilerle ve ezgilerle yüceltelim. Amin.

Aziz Yusuf’u Anıyoruz

İsa’nın üvey babası Aziz Yusuf anılır bugün kilisede. Yusuf, Meryem’e çocuğunu büyütmesi için imanla ettiği yardımlardan dolayı asırlarca övülmüştür. Meryem’in evlilikten önce rahminde bir çocuk olduğu öğrenildiğinde Yusuf, Tanrı’nın meleğin aracılığıyla verdiği emre uyarak onunla evlendi (Mattha 1:24). Kutsal Yazılar’da Matta ve Markos bölümlerinin ikisinde de Yusuf’un marangozluğuna ve İsa’nın da marangozun oğlu olarak çağrılmasına…

Aziz Patrick’i Anıyoruz

Kilisede bugün İrlanda’da müjdecilik yapmış Aziz Patrick anılıyor. Böyle bilinen ve çok sevilen bir azizi işleriyle ve yaptıklarıyla anmak ne kadar güzel. Kendisi M.S 389’da Hristiyan bir ailede bugünkü Britanya adası sınırlarında dünyaya gelmiştir. Daha ergenliğine basmamıştı ki yağmacılar tarafından zorla İrlanda’ya kaçırılarak çobanlık yapmaya zorlanmıştı. Altı yıl sonra kaçmayı başarmış ve ardından Fransa’ya giderek…

Tanrı’yı Ciddiye Almak

Sonra İsa, mucizelerinin çoğunu yapmış olduğu kentleri, tövbe etmedikleri için şöyle azarlamaya başladı: “Vay haline, ey Horazin! Vay haline, ey Beytsayda! Sizlerde yapılan mucizeler Sur ve Sayda’da yapılmış olsaydı, çoktan çul kuşanıp kül içinde oturarak tövbe etmiş olurlardı.  Size şunu söyleyeyim, yargı günü sizin haliniz Sur ve Sayda’nın halinden beter olacaktır!  Ya sen, ey Kefarnahum,…