İki Ayrı Tepki

Melek, “Korkma, Zekeriya” dedi, “Duan kabul edildi. Karın Elizabet sana bir oğul doğuracak, adını Yahya koyacaksın. Sevinip coşacaksın. Birçokları da onun doğumuna sevinecek.O, Rab’bin gözünde büyük olacak. Hiç şarap ve içki içmeyecek; daha annesinin rahmindeyken Kutsal Ruh’la dolacak.İsrailoğulları’ndan birçoğunu, Tanrıları Rab’be döndürecek. Babaların yüreklerini çocuklarına döndürmek, söz dinlemeyenleri doğru kişilerin anlayışına yöneltmek ve Rab için…

Altüst

Zekeriya, hizmet sırasının kendi bölüğünde olduğu bir gün, Tanrı’nın önünde kâhinlik görevini yerine getiriyordu. Bu sırada, Rab’bin bir meleği buhur sunağının sağında durup Zekeriya’ya göründü. Zekeriya onu görünce şaşırdı, korkuya kapıldı. Melek, “Korkma, Zekeriya” dedi, “Duan kabul edildi. Karın Elizabet sana bir oğul doğuracak, adını Yahya koyacaksın. Luka 1:8, 11-13

Aziz Andreas’ı Anıyoruz

Kilisede bugün Aziz Andreas’ı anıyoruz. Kendisi Simun Petrus’un kardeşi olup Celile bölgesinin Beytsayda kentinde doğmuştur. Öncelikle Vaftizci Yahya’yı takip etmesine karşın İsa Mesih’in öğrencisi olmuştur. Simun’u Mesih’e tanıtmış, hem evde hem dışarıda görev yapmış ilk müjdeci olarak kabul görür (Yuhanna 12:20-22). X şeklindeki bir çarmıhta şehit edildiği anlatılır. “M.S 357 yılında bedeninin İstanbul’daki Kutsal Havariler…

29 Kasım 2023

Alçakgönüllü Kurtarıcımız Rabbimiz İsa Mesih. Lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster ve bizi kötülükten kurtar. Bizim yüreklerimizi hazırla. Öyle ki, senin bize verdiğin sonsuz yaşam armağanını alçakgönüllülükle kabul edebilelim. Amin.

Lameh Oğlu Nuh’u Anıyoruz

Kilisede bugün Tanrı tarafından kendisi ve ailesi için bir gemi inşa etmesi buyruğunu alan Lameh oğlu Nuh’tan bahsedeceğiz. Nuh’un döneminde, insanlara büyük bir tufanın gelerek inançsız dünyayı yok edeceği haberi verilmiştir. Koskoca dünya üzerindeki bütün imanlılar Nuh’un ailesinden sekiz kişi olduğundan dolayı Tanrı onlara güvende kalmaları için bir gemi yapmalarını buyurdu. Yapımı tamamlandıktan sonra içeriye…

Hiç Kimse Mi?

Zerubbabil Avihut’un babasıydı, Avihut Elyakim’in babasıydı, Elyakim Azor’un babasıydı, Azor Sadok’un babasıydı, Sadok Ahim’in babasıydı, Ahim Elihut’un babasıydı, Elihut Elazar’ın babasıydı, Elazar Mattan’ın babasıydı, Mattan Yakup’un babasıydı, Yakup Meryem’in kocası Yusuf’un babasıydı. Meryem’den Mesih diye tanınan İsa doğdu. Matta 1:13-16

Bana Bir Hikâye Anlat

Sayın Teofilos, Birçok kişi aramızda olup bitenlerin tarihçesini yazmaya girişti. Nitekim başlangıçtan beri bu olayların görgü tanığı ve Tanrı sözünün hizmetkârı olanlar bunları bize ilettiler. Ben de bütün bu olayları ta başından özenle araştırmış biri olarak bunları sana sırasıyla yazmayı uygun gördüm. Öyle ki, sana verilen bilgilerin doğruluğunu bilesin. Luka 1:1-4 İsa Mesih’in doğumu şöyle…

İyi Çoban’ın çağrısı

“Size doğrusunu söyleyeyim, koyun ağılına kapıdan girmeyip başka yoldan giren kişi hırsız ve hayduttur. Kapıdan giren ise koyunların çobanıdır. Kapıyı bekleyen ona kapıyı açar. Koyunlar çobanın sesini işitirler, o da kendi koyunlarını adlarıyla çağırır ve onları dışarı götürür. Kendi koyunlarının hepsini dışarı çıkarınca önlerinden gider, koyunlar da onu izler. Çünkü onun sesini tanırlar. Bir yabancının peşinden gitmezler, ondan…