06 Eylül 2023

https://www.youtube.com/watch?v=Qa9H611Z8TA   Tüm iyiliğin kaynağı sevecen Tanrımız. Bize karşı sevgin ne kadar da derin, bunu kavrayamayız. Ne aklımız ne de imanımız bunu anlamaya yetmez! Ya Rab, bizim kavrayışımızı büyüt, imanımızı arttır. Kutsal Ruh’ta sevgini bize dök. Öyle ki, bizim yüreğimiz senin isteklerinin ardından gitsin. Buyruklarını severek ve isteyerek yerine getirebilmemiz için bize güç ver. Öyle…

Zekeriya Ve Elizabet’i Anıyoruz

Kilisede bugün Vaftizci Yahya’nın anne babası olan Zekeriya ve Elizabet’i anıyoruz. Zekeriya kâhin olarak tapınakta hizmet ediyorken melek Cebrail’in ona görünerek çocuğu olacağı müjdesini duyurması bu çocuksuz çifti çok şaşırtmıştı. Zekeriya, çok yaşlı olduğu için meleğin sözünden şüphe ettinden dolayı müjde gerçekleşene kadar dili tutuldu. Çocukları doğunca Cebrail’in de söylediği gibi Yahya koydu Elizabet adını.…

Sevmek Ve Sevilmek

https://www.youtube.com/watch?v=09cRVfqbAO8 Hayattan çok farklı şeyler isteyebiliriz. Ama hepimizin istediği bir şey var. O da “sevmek ve sevilmek”. Sadece romantik şarkı sözleri ve filmlerin konusu değil bu, İsviçreli bilim adamları da bu konuyu araştırıyor. Bir şeye, bir kişiye ait olmak istiyoruz. Sevmek ve sevilmek. Bu öyle bir duygu ki kulüpler, dernekler kuruyoruz. Futbol fanatikleri oluyoruz. Çeşitli…

Musa Peygamberi Anıyoruz

Kilisede bugün Eski Antlaşma’nın ilk beş kitabının yazarı Musa anılır. Kendisi, İsrail halkı’nın Mısır’lılara kölelik yaptığı zaman Mısır topraklarında doğmuştu. Doğan ilk erkek çocukların ölüm emri verildiği için annesi Musa’yı bir sepete koyarak Nil nehrine bıraktı. Firavun’un kızı onu bir sepetin içerisinde bulduğu zaman evlatlık olarak almaya karar verdi. 80 yaşına geldiğinde Tanrı onu İsrail…

Aziz Gregorius’u Anıyoruz

Büyük Gregorius, 6. yüzyıl sonlarında Roma’da yaşadı. Döneminin laik ve dinsel alanlarında görev aldı. Birkaç yıl Roma belediye başkanlığı yaparak şehri ekonomik ve politik olarak inşa etmiştir. Fakirlere yardım etmek için malını mülkünü satıp gelirlerini bağışladıktan sonra kilise işine girdi. Rahip oldu ve 590’da Roma’daki kiliseye liderlik etmek üzere seçildi. Papa I. Gregorius olarak Gregoryen…

Yerdeki Hazineler Ve Gökteki Hazineler

https://www.youtube.com/watch?v=qPP6tpigNJo   Petrus O’na, “Bak” dedi, “Biz her şeyi bırakıp senin ardından geldik, kazancımız ne olacak?” İsa onlara, “Size doğrusunu söyleyeyim” dedi, “Her şey yenilendiğinde, İnsanoğlu görkemli tahtına oturduğunda, siz, evet ardımdan gelen sizler, on iki tahta oturup İsrail’in on iki oymağını yargılayacaksınız. Benim adım uğruna evlerini, kardeşlerini, anne ya da babasını, çocuklarını ya da…

Samuel’in Annesi Hanna’yı Anıyoruz

Kilisede bugün Samuel’in annesi, Elkana’nın karısı Hanna’yı anıyoruz. Hanna Eski Antlaşma kişiliklerinden çok bilinen bir kadın olmamasına rağmen dualarındaki ısrarcılık ve azminden dolayı anılır. Çok yaşlı olmasından ötürü kısırdı lakin yılmadan Tanrı’ya bir çocuk vermesi için dua etti. RAB onun sesini duydu ve bir çocuk bahşetti. Çocuğunu Tanrı’ya adamak üzere söz vererek adını Samuel koydu.…

Nun Oğlu Yeşu’yu Anıyoruz

“Kilisede bugün Musa’nın ardından gelerek İsrail halkının kurtarıcısı Nun oğlu Yeşu anılır. Kendisi İsrail halkını Ürdün Nehri’nin kuru yatağıdan geçirerek Kenan ülkesine ulaştırmıştır. Kurtarıcımız İsa Mesih ile aynı ismi paylaşır ki o da İbrahim vaat çocuklarını ölümden kurtarmıştı. Bir çeşit kurtarıcıydı yani. Dünya yaratıldıktan sonra 2493. yılın ilk günü Musa ölünce, Yeşu İsrail halkını babalarına…

30 Ağustos 2023

https://www.youtube.com/watch?v=W0ZCuMVfMyIGüçlü Tanrımız. Sen bizim için tüm denenmelere ve sıkıntılara razı oldun. Bizim denenme ve sıkıntılarımıza da sen yardım edersin. İblis’in saldırılarına direnmemiz için bize güç ver. Öyle ki, duayla sana sığınıp sende yardım bulalım. Dualarımıza kulak ver Ya Rab. Amin!

Aziz Yahya’yı Anıyoruz

Kilisede bugün Vaftizci Aziz Yahya’nın Hirodes Antipas tarafından şehit edilişini anıyoruz (Markos 6:14-29). Kendisi Eski Antlaşma peygamberlerinin sonuncusu olmakla beraber Mesih için yol açarak Yeni Antlaşma’ya da zemin hazırlamıştır. İnsanlara tövbe üzerine vaaz verdiği gerekçesiyle tutuklanarak kafası kesildi. Ölümünü duyunca Vaftizci Yahya’dan daha büyüğünün gelmeyeceğini söyledi İsa Mesih (Matta 11:11) Ondan önceki peygamberlerin izini takip…