Aziz Agustin’i Anıyoruz

Kilisede bugün pastör ve teolog olan Aziz Agustin anılır. Kendisi M.S 354 yılında doğmuş olup hayatının ilk zamanları ahlaki çöküşün zirve yaptığı bir döneme denk gelmiş, gayri-meşru bir çocuk edinmişti. Annesi Monika’nın duaları ve Milano piskoposu Ambrose’nin vaazları aracılığıyla Tanrı onu oğlu İsa Mesih’e getirdi. Hristiyan olduktan sonra Ortodoks inancın en ateşli savunucularından biri haline…

Aziz Agustin’in Annesi Monika’yı Anıyoruz

Kilisede bugün Aziz Agustin’in M.S 333-387 arasında yaşamış olan annesi Monika’yı anıyoruz. Kuzey Afrika’nın yerlilerinden olup hayattaki tek gayesi çocuklarının ve özellikle de Agustin’in ruhsal farkındalıkları olmuştur. Genç yaşta dul kalan Monika Agustin’in Hristiyan olmasını çok istiyordu. Oğlunu önce Roma’dan başlayıp Milano’ya uzanan yolculuğunda yakip etti. Milano’da oğlunun Hristiyan inancını kabullenişini görme mutluluğuna erişti. Yaptığı…

Görmek Ve İnanmak

Marta İsa’ya, “Ya Rab” dedi, “Burada olsaydın, kardeşim ölmezdi.  Şimdi bile, Tanrı’dan ne dilersen Tanrı’nın onu sana vereceğini biliyorum.” İsa, “Kardeşin dirilecektir” dedi. Marta, “Son gün, diriliş günü onun dirileceğini biliyorum” dedi. İsa ona, “Diriliş ve yaşam Ben’im” dedi. “Bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır.  Yaşayan ve bana iman eden asla ölmeyecek. Buna iman…

Aziz Bartalmay’ı Anıyoruz

Kilisede bugün İsa Mesih tarafından çağrılan ilk öğrencilerden biri olan Aziz Bartalmay veya diğer ismiyle Yuhanna kısmında bahsedilen Mesih’in ilk mucizesini gerçekleştirdiği yer olan Kana kasabasından olan Natanel anılır. Filipus tarafından davet edilerek Nasıra’lı İsa ile tanışmıştır. Nasıra Celile bölgesinde olduğu için inanmakta zorluk çekmişti Bartalmay, Filipus Mesih’i bulduğunu söylediği zaman. Rabbî, sen Tanrı’nın Oğlu’sun,…

23 Ağustos 2023

https://www.youtube.com/embed/Uk2niKhyrSs Ey kutsal Tanrımız. Bu yaşamın kaygıları, zenginliğin aldatıcılığı ve dünyasal zevkler bizi senden uzaklaştırıyor. Ya Rab yüreklerimizi değiştir. Senin sözünden başka bir şeye sığınmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sadece sana güvenelim. Bize verdiğin kurtuluş armağanı için sana sonsuz şükürler olsun. Amin!

Yargılama

https://www.youtube.com/watch?v=lv3ErHrbUNY Yargılama. Yargılamayı bırak. Yine yargı dağıtıyorsun. Beni niye yargılıyorsun? Beni yargılayamazsın! Sen kimsin ki beni yargılıyorsun! Bu sözleri hepimiz duymuşuzdur, çoğumuz da söylemiştir. Peki, bu sözlerin ne anlama geldiğini biliyor muyuz? Bu hayatımızı fikirsiz, inançsız, ahlaki olarak değersiz ve eleştirisiz geçireceğimiz anlamına gelmez. Bunlara ihtiyacımız var. Dünyanın belirli bir düzene ihtiyacı var.

Samuel Peygamberi Anıyoruz

Kilisede bugün Eski Ahit yargıçlarından biri olan Samuel anılıyor. Elkana’nın oğlu ve Hanna’nın eşi olup İ.Ö. 11. yüzyılda yaşadı. Ailesi, gençken Samuel’i kutsal hizmete adadığı için buluşma çadırında Kâhin Eli tarafından eğitim aldı. Eli’ye hizmet ediyorken Samuel’i peygamberliğe çağırdı Tanrı. Samuel, Saul’u İsrail’in ilk kralı olarak atadı. Daha sonra Saul RAB’bi terk ettikten sonra Davut’u…

Gerekli Olan Tek Bir Şey Var

İsa, öğrencileriyle birlikte yola devam edip bir köye girdi. Marta adında bir kadın İsa’yı evinde konuk etti. Marta’nın Meryem adındaki kızkardeşi, Rab’bin ayakları dibine oturmuş O’nun konuşmasını dinliyordu.  Marta ise işlerinin çokluğundan ötürü telaş içindeydi. İsa’nın yanına gelerek, “Ya Rab” dedi, “Kardeşimin beni hizmet işlerinde yalnız bırakmasına aldırmıyor musun? Ona söyle de bana yardım etsin.”…

Aziz Bernard’ı Anıyoruz

Kilisede bugün 1090 yılında Fransa’nın Burgonya bölgesinde soylu bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Clairvaux’lu Aziz Bernard’ı anıyoruz. 22 yaşında zenginliğini elinin tersiyle iterek bir manastıra katıldı. İki yıl sonra Clairvaux’a gönderilerek bir manastır açması istendi. Bernard’ın yeteneklerinin bir sonucu olarak bu daha da büyüyerek şehirde 68 manastırın açılmasıyla sonuçlandı. Bernard aynı zamanda çok iyi…