Tanrı’yı Ciddiye Almak

Sonra İsa, mucizelerinin çoğunu yapmış olduğu kentleri, tövbe etmedikleri için şöyle azarlamaya başladı: “Vay haline, ey Horazin! Vay haline, ey Beytsayda! Sizlerde yapılan mucizeler Sur ve Sayda’da yapılmış olsaydı, çoktan çul kuşanıp kül içinde oturarak tövbe etmiş olurlardı.  Size şunu söyleyeyim, yargı günü sizin haliniz Sur ve Sayda’nın halinden beter olacaktır!  Ya sen, ey Kefarnahum,…

13 Mart 2024

Rabbimiz, İsa Mesih’i günahla karanlığa mahkûm olmuş dünyaya bir ışık olsun diye gönderdin. O çarmıhtaki ölümü ve dirilişiyle karanlığın işlerine son verdi. Sevgin ve lütfunla bizi güçlendir. Bize yardım etki ki yüreğimiz her zaman bu ışığa baksın. Bunu senden İsa’nın adıyla istiyoruz. Amin!

Sorumluluk Ve Sadakat

https://www.youtube.com/watch?v=Yde1bE9A4SY   Rab de şöyle dedi: “Efendinin, uşaklarına vaktinde azık vermek için başlarına atadığı güvenilir ve akıllı kâhya kimdir? Efendisi eve döndüğünde işinin başında bulacağı o köleye ne mutlu! Size gerçeği söyleyeyim, efendisi onu bütün malının üzerinde yetkili kılacak. Ama o köle içinden, ‘Efendim gecikiyor’ der, kadın ve erkek hizmetkârları dövmeye, yiyip içip sarhoş olmaya başlarsa, efendisi, onun…

Azize Perpetua Ve Felicitas’ı Anıyoruz

Kilisede bugün şehit Aziz Perpetua ve Felicitas anılıyor. Perpetua ve Felicitas üçüncü yüzyılda Hristiyanlığa geçişi yasaklayan İmparator Septimus Severus döneminde şehit edildiler. Asil bir Roma’lı kadın Perpetua ve hizmetçisi Felicitas bu emire başkaldıranların arasındaydılar. Üç Hristiyan’la daha birlikte Kuzey Amerika’ya, Kartaca’ya sürüldüler. Bu kadınlar İsa Mesih’e o kadar güçlü tanıklık ediyorlardı ki orada bulunan memur…

06 Mart 2024

Kutsal Rabbimiz. Senin isteğin bütün insanların kurtuluşu ve gerçeği öğrenmeleridir. Bu sevginden dolayı sana şükredip dua ediyoruz. İmanımızı güçlendir ve kurtuluş müjdesini duyurmamızı sağla. Öyle ki bütün insanlar seni tanısın ve günahlarının affına kavuşsun. Bunu senden Mesih İsa’nın adıyla istiyoruz. Amin!

Sağlam Temel

“İşte bu sözlerimi duyup uygulayan herkes, evini kaya üzerine kuran akıllı adama benzer. Yağmur yağar, seller basar, yeller eser, eve saldırır; ama ev yıkılmaz. Çünkü kaya üzerine kurulmuştur. Bu sözlerimi duyup da uygulamayan herkes, evini kum üzerine kuran budala adama benzer. Yağmur yağar, seller basar, yeller eser, evi sarsar. Ev yıkılır; yıkılışı da korkunç olur.” İsa konuşmasını bitirince,…

28 Şubat 2024

Sevgili Tanrımız. Sen kutsal olansın. Biz ise günahkâr ve utanca bulaşmış haldeyiz. Rab biz sana nasıl yaklaşırız? Sevginle bizi pakla ki temiz olalım. Lütfunla bizi akla ki kardan beyaz olalım. Rab İsa Mesih’te bize verdiğin bağışlanmayla bizi yüreklendir ki sana gelmeye cesaret bulalım. Bunu senden Mesih İsa’nın adıyla istiyoruz. Amin.

Aziz Mattiya’yı Anıyoruz

Kilisede bugün 12 Elçiden biri olan Aziz Mattiya anılıyor. Luka10:1-20 arasında bahsedilen İsa Mesih tarafından gönderilen 72 kişiden birinin de o olduğunu söyler erken dönem kilise babaları. İsa Mesih’in göklere yükselişinden sonra Yahuda’nın ihaneti ve ardından intiharından dolayı boş kalan yeri doldurmak üzere kura ile Mattiya seçildi. Akademisyenlerin söylediklerine göre ya Ermenistan’a ya da Etiyopya’ya…

İzmirli Aziz Polikarp’ı Anıyoruz

Kilisede bugün İzmirli Aziz Polikarp’ı anıyoruz. Şehit ve pastör olan Polikarp, Aziz Yuhanna’nın öğrencisi olduğundan dolayı yeni nesil Hristiyanlarla eski nesli birbirine bağlamasına bilindiğinden dolayı erken dönem kilisesinde çok meşhurdur. M.S 69’da doğmuştu. İzmir başpiskoposu olarak hizmet verdi. M.S 155 veya 156’nın 23 Şubat’ında inancından dolayı tutuklanmış, işkence görmüş ve hala direnince de idam edilmiştir.…