Aziz Mattiya’yı Anıyoruz

Kilisede bugün 12 Elçiden biri olan Aziz Mattiya anılıyor. Luka10:1-20 arasında bahsedilen İsa Mesih tarafından gönderilen 72 kişiden birinin de o olduğunu söyler erken dönem kilise babaları. İsa Mesih’in göklere yükselişinden sonra Yahuda’nın ihaneti ve ardından intiharından dolayı boş kalan yeri doldurmak üzere kura ile Mattiya seçildi. Akademisyenlerin söylediklerine göre ya Ermenistan’a ya da Etiyopya’ya gitmişti. Asya İlinde bulunan Kolhis’te M.S 50 civarında şehit edildi. Almanya, Trier şehrinde bulunan Aziz Mattiya kilsesinde bedeninin gömülü olduğunu iddia ediyor. Bu da onu Alplerin kuzeyinde Avrupa’da gömülü tek elçi yapar.

Dua Edelim: “Sonsuz RAB, hizmetkârın Mattiya’nın 12 elçi arasında olmasını sağladın. Kiliseni yanlış öğretilerden koru ve her zaman imanlı kişiler vasıtasıyla yönet; tek Tanrı’da Kutsal Ruh ve seninle sonsuza dek yaşayan ve hüküm süren oğlun İsa Mesih’in adıyla” Amin.

Facebook
Twitter
WhatsApp
E-Posta
Yorumlar