Aziz Filipus Ve Aziz Yakup’u Anıyoruz

Kilisede bugün Aziz Filipus ve Aziz Yakup günüdür. Filipus Celile’li biri olup Petrus ve Andreas’tan sonra İsa Mesih tarafından çağrılan ilk havarilerden biridir. Natanel’i İsa Mesih’e getirmiştir.(Yuhanna 1:43-51) Aziz Yuhanna’nın yazdığı İncil kısmında İsa Mesih’in 5,000 kişiyi doyurmak için gereken ekmeğin nasıl bulunacağını Filipus’a sorduğu anlatılır. Perşembe günü son akşam yemeğinde Petrus O’na kendisine ve diğer öğrencilerine Baba’yı göstermesini istemişti. Kilise tarihine göre Frigya’ya çalışmaya gitmiş ve orada gömülmüştür. Aziz Yakup, Alphaeus’un oğlu olup “Genç” olarak anılırdı. Annesi Meryem, çarmıha gerili olan Mesih’in yanı başından ayrılmayacak kadar inançlı bir kadındı. 12 elçiden biri olduğu bilinmesine rağmen Yeni Antlaşmada hiç geçmez ismi. Ne iş yaptığı veya nasıl öldüğü konusunda elimizde herhangi bir bilgi olmasa da ihtimallerden biri testereyle ikiye bölünerek şehit edildiğidir.

Dua Edelim: “Sonsuz RAB’bimiz, oğlun kendisini Filipus ve Yakup hizmetkârlarına göstererek onlara sonsuz yaşam ve bilgelik armağanını verdi. Oğlun İsa Mesih’in doğruluğa ve yaşama giden tek yol olduğunun bilincinde olarak kararlı bir şekilde Mesih’in sonsuz ışığında yürümemizi sağla; tek Tanrı’da Kutsal Ruh ve seninle sonsuza dek yaşayan ve hüküm süren oğlun İsa Mesih’in adıyla” Amin.

Facebook
Twitter
WhatsApp
E-Posta
Yorumlar