Azize Helenay’ı Anıyoruz

Kilisede bugün Hristiyan bir hükümdar olan İmparator Konstantin ve annesi Helena’yı anıyoruz. Birinci Konstantin, MS 306’dan 337’ye kadar Roma imparatoru olarak hizmet etti. Bulutlarda parlayan bir haç düşünü gördükten sonra Hristiyan inancına bağlandı. Yönetimi zamanında Hristiyanlara yapılan zulüm 313’te Milano Fermanı’nın yazılmasının ardından durdu. İlerleyen yıllarda ise Hristiyan inancına imparatorlukla birlikte desteğini verdi. Konstantin, Kilise’nin öğretilerine aktif olarak ilgi gösterdi. 325’te Ortodoks Hristiyanlığı tanımlamak ve savunmak için kilise ihtiyarlarının İznik Konsili için toplanmasını istedi. Annesi Helena (M.S 255-329), Konstantin’i güçlü bir şekilde etkiledi. Helena’nın Hristiyan inancının kutsal mekânlarını bulma konusundaki büyük ilgisi, onu ilk Hristiyan hacılardan biri haline getirdi. Yaptığı araştırmalar Kutsal Kitap’ta adı geçen Kudüs, Beytlehem gibi bugün hala Hristiyanlar için uğrak yerlerin bulunmasına yol açtı.

Dua Edelim: “RAB’bimiz ve Göksel Baba’mız Tanrı, İmparator Konstantin gibi Hristiyan liderler ve annesi Helena gibi imanlı teşvikçiler aracılığıyla müjdenin ışığı ülkemiz de dâhil tüm dünyada duyuruluyor. Kendi dönemimizde de akıllıca kararlar alarak halkına katkı sağlayacak ve sana bilgece hizmette bulunacak imanlı liderler seçmemizi sağla; tek Tanrı’da Kutsal Ruh ve seninle sonsuza dek yaşayan ve hüküm süren oğlun İsa Mesih’in adıyla” Amin.

Facebook
Twitter
WhatsApp
E-Posta
Yorumlar