İskenderiyeli Athanasius’u Anıyoruz

Kilisede bugün pastör olan İskenderiye’li Athanasius’i anıyoruz. Kendisi M.S 295’de Mısır’da doğmuş, kilisenin en karmaşık olduğu bir zamanda dini önder olmuştu. 325’te yapılan İznik konsülünde Athanasius Hristiyanlığı, İsa Mesih’in ilahi doğasını reddeden Ariusçu heretiklere karşı savunmuştur. Kırk beş yıl İskenderiye şehrinin başpiskoposluğunu yapmış, bu süre zarfında da Kutsal Kitap ışığında ortaya çıkan doğru öğretiyi savunmuştur. Beş defa sürülmenin yanı sıra iki defa da suikaste uğramış ama kurtulmuştu. Buna rağmen Tanrı’nın sözlerine sadık kalmış, geri adım atmamıştı. En sonunda piskoposluğa geri getirildi. Athanasius İnanç Bildirgesi  onun tarafından yazılmamış olmasına rağmen Hristiyanlığın doğru öğretisi, özellikle de üçlü-birlik için verdiği mücadeleden dolayı bildirgeye ismi verilerek şereflendirilmiştir.

Dua Edelim: “Ey merhametin ve doğruluğun Tanrısı RAB, Athanasius isimli hizmetkârının bütün kötülüklere ve ısrarcılığa karşı durarak senin doğru öğretini savunmasını sağladın. Kilisenin de bizim insanlığımızı alarak Tanrısallığını bizimle paylaşan sonsuz sözün İsa Mesih’in lütfunda kalmasını sağla; tek Tanrı’da Kutsal Ruh ve seninle sonsuza dek yaşayan ve hüküm süren oğlun İsa Mesih’in adıyla” Amin.

Facebook
Twitter
WhatsApp
E-Posta
Yorumlar