Aziz Markos’u Anıyoruz

Kilisede bugün İncil metinlerinin ikinci kısmının yazarı Aziz Markos’u anıyoruz. İlk dönem kilise babalarına göre Markos bu bölümleri Roma’daki Hristiyanların söylemesi üzerine kaleme almıştı. Markos Yeruşalim’in yerlilerindendi aynı zamanda. Annesi Meryem’in evi, Yeruşalim’deki kilisenin merkezini oluşturuyordu. (Elçilerin İşleri 12:12) Pavlus ve Barnaba’ya müjde için koyuldukları ilk yolculukta bir yere kadar eşlik etmişti fakat belirli bir noktadan sonra devam etmedi. Barnaba ikinci yolculuk için de onun yanında götürmek istemesine rağmen Pavlus bunu reddetti. Bundan ötürü Barnaba Markos’u alarak Kıbrıs’a giderken Pavlus ve Silas da farklı yerlere gittiler. Markos ve Pavlus daha sonra uzlaşarak tekrar birlikte çalıştılar. Markos Petrus ile birlikte Roma’da da çalıştı. Kilise geleneğinden aktarılan bilgilere göre Markos İskenderiye’deki kilisenin kurulmasına öncülük etmiş ve başpiskopos olmuş, ardından da şehit edilmiştir.

Dua Edelim: “Yüce Tanrı, Aziz Markos’un aktardığı müjdelerle kiliseni daha da zenginleştirdin. Bu müjdeler ışığında senin sözünle birlikte yürümemizi sağla; tek Tanrı’da Kutsal Ruh ve seninle sonsuza dek yaşayan ve hüküm süren oğlun İsa Mesih’in adıyla” Amin.

Facebook
Twitter
WhatsApp
E-Posta
Yorumlar