Aziz Patrick’i Anıyoruz

Kilisede bugün İrlanda’da müjdecilik yapmış Aziz Patrick anılıyor. Böyle bilinen ve çok sevilen bir azizi işleriyle ve yaptıklarıyla anmak ne kadar güzel. Kendisi M.S 389’da Hristiyan bir ailede bugünkü Britanya adası sınırlarında dünyaya gelmiştir. Daha ergenliğine basmamıştı ki yağmacılar tarafından zorla İrlanda’ya kaçırılarak çobanlık yapmaya zorlanmıştı. Altı yıl sonra kaçmayı başarmış ve ardından Fransa’ya giderek bir manastıra kapanmıştır. Başpiskopos olarak görevlendirilmiştir. M.S 433 civarında İrlanda’ya geri dönerek hayatının geri kalanını müjdeyi duyurarak ve Hristiyan topluluklar oluşturarak geçirmiştir söylenenlere göre. Üçlü-birlik öğretisinin saldırı altında olduğu bir dönemde ateşli bir savunucusu olmuş, yazdığı otobiyografisi, ilahileri ve duaları ile birçok katkısı olmuştur Hristiyanlığa 17 Mart 466’da öldüğüne inanılır.

Facebook
Twitter
WhatsApp
E-Posta
Yorumlar