20 Eylül 2023

Güçlü Tanrımız. Bizi Söz’ünle kendine çağırdın. Sana iman edebilmemiz için Kutsal Ruh’un yüreğimizde çalıştı. Bizi Kilise’ne götürdün ve vaftiz ettin. Ya Rab bize Kutsal Ruhun’un gücünü ver. Öyle ki, daima O’nun sesini işitelim ve O’nun sözüne uyalım. Dünyanın geniş yolunun aldatışlarından bizi koru ve bizi çocuklarına söz verdiğin huzura götür. Bunları Rabbimiz’in ve Kurtarıcımız’ın İsa…