21 Şubat 2024

Sevgili göksel Babamız. Sen yarattıklarından hiçbirini hor görmüyorsun. Sana gelen ve tövbe etmek isteyen herkesi Oğlun İsa Mesih’in sayesinde bağışlıyorsun. Kutsal Ruh’unla bizi günahkar olduğumuza ikna et.  Öyle ki, günahlarımızdan dönüp Mesih İsa’ya sığınalım ve esenlik bulalım. Amin!