22 Kasım 2023

Ey her şeye gücü yeten kutsal Tanrımız. Kurtarıcımız İsa Mesih görkemli tahtına yükseldi, Rab ve Kral olarak her şeyin üzerinde hüküm sürüyor. Ulusların hepsi O’nun önünde toplanıp yargılanacak. Bize yardım et ki, Tanrı korkusuyla, fakat güvenle ve sevinçle O’na tapınalım. O, seninle ve Kutsal Ruh’la birlikte sonsuza dek egemenlik sürecektir. Amin.