26 Temmuz 2023

İsa Mesih, Rabbimiz ve Kurtarıcımız, alçakgönüllü efendimiz. Lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster ve bizi kötülükten kurtar. Ey Sen, Baba ve Kutsal Ruh’la birlikte tek olan Tanrı. Ezelden ebede kadar yaşayan ve hükmedensin. Amin!