30 Ağustos 2023

Güçlü Tanrımız. Sen bizim için tüm denenmelere ve sıkıntılara razı oldun. Bizim denenme ve sıkıntılarımıza da sen yardım edersin. İblis’in saldırılarına direnmemiz için bize güç ver. Öyle ki, duayla sana sığınıp sende yardım bulalım. Dualarımıza kulak ver Ya Rab. Amin!