Adem Ve Havva’yı Anıyoruz

Kilisede bugün ilk atalarımız ve ebeveynlerimiz Adem’le Havva anılır. Adem, yaratılışın 6.gününde Tanrı tarafından yaratılan ilk insandı. Yerdeki çamurdan yaratıldıktan sonra yeryüzünün yönetimi verilmişti ona (Yaratılış 1:26). Sonra Tanrı Âdem’in yalnız olmasının iyi olmadığına kanaat getirdiğinden dolayı onun kaburga kemiğinden Havva’yı yarattı. Ademle Havva, Aden Bahçesi’nin yönetimini ellerinde bulunduruyor, Tanrı’nın huzurunda sevinçle yaşıyorlardı. Buna rağmen…