Aziz Martin’i Anıyoruz

Kilise’de bugün Tour’lu Aziz Martin günüdür. M.S aşağı yukarı 316’da bugünkü Macaristan topraklarında doğmuş, pagan bir ailede büyümüştür. Ardından İtalya’ya taşınmışlar. Roma lejyonuna katılarak asker olmuş ve genç yaşında Hristiyanlığı seçmiştir. Fakat Tanrı’nın onu kilisesine çağırdığımı hissetti ve askeri yaşamı bıraktı. Keşişliğe başladı. Batı Galya(Bugünkü Fransa) bölgesinde Tour şehrinin başpiskoposu oldu. “Sade yaşam tarzıyla tanınırdı.…