Aziz Mikail’i Ve Tüm Melekleri Anıyoruz

Kilisede bugün Aziz Mikail ve bütün melekler günü kutlanır. Cebrail ile birlikte Mikail de Tanrı’nın tahtını çevreleyen başmelekler arasındadır. Mikail Vahiy, Yahuda ve Daniel kitaplarında bahsedilir. Vahiy kitabına göre Mikail ve melekleri, Şeytan ve düşmüş meleklere karşı savaşarak cennetten kovuyorlar hepsini. Onların zaferi İsa Mesih’in ölümü ve dirilişiyle Şeytan’a karşı aldığı galibiyetten gelmektedir. Tanrımız’ın kurtarışı,…