Aziz Yahya’yı Anıyoruz

Kilisede bugün Vaftizci Aziz Yahya’nın Hirodes Antipas tarafından şehit edilişini anıyoruz (Markos 6:14-29). Kendisi Eski Antlaşma peygamberlerinin sonuncusu olmakla beraber Mesih için yol açarak Yeni Antlaşma’ya da zemin hazırlamıştır. İnsanlara tövbe üzerine vaaz verdiği gerekçesiyle tutuklanarak kafası kesildi. Ölümünü duyunca Vaftizci Yahya’dan daha büyüğünün gelmeyeceğini söyledi İsa Mesih (Matta 11:11) Ondan önceki peygamberlerin izini takip…