Azize Perpetua Ve Felicitas’ı Anıyoruz

Kilisede bugün şehit Aziz Perpetua ve Felicitas anılıyor. Perpetua ve Felicitas üçüncü yüzyılda Hristiyanlığa geçişi yasaklayan İmparator Septimus Severus döneminde şehit edildiler. Asil bir Roma’lı kadın Perpetua ve hizmetçisi Felicitas bu emire başkaldıranların arasındaydılar. Üç Hristiyan’la daha birlikte Kuzey Amerika’ya, Kartaca’ya sürüldüler. Bu kadınlar İsa Mesih’e o kadar güçlü tanıklık ediyorlardı ki orada bulunan memur…