Eyüp’ü Anıyoruz

Kilisede bugün Kenan’ın kuzeydoğusunda bulunan Uz’dan gelen temiz ve dik duruşlu kişi olan Eyüp onurlandırılıyor. Kutsal Kitap’ın Eyüp bölümü, Tanrı’nın verdiği ıstıraplarla sınanıyorken inancının derinliğini inceler. Arkadaşlarının Tanrı’ya hakaret etmesi konusundaki ayartılarını dikkate almayıp on çocuğunun ölmesine, sağlığını ve mallarını kaybetmesine rağmen Tanrı’ya lanet okumadı. Eyüp 1: 21’de şöyle söylemiştir: “RAB verdi, RAB aldı. RAB’bin…