Filimon Ve Onesimus’u Anıyoruz

Kilisede bugün Filimon ve Onesimus anılır. Filimon, Onesimus adlı bir köle sahibi olan iyi tanınan birinci yüzyıl Hristiyanlarından biriydi. Filimona Mektup, 18.bölümde okuyabileceğimiz gibi Onesimus sahibinden kaçmıştı; üstelik belki bir şeyler de çalmıştı malından. Pavlus hapisteyken Onesimus’la tanıştı ve müjdeyi duyurdu ona. Onesimus da Hristiyan oldu ve kaçak bir köle olduğunu itiraf etti. Pavlus da…