Filip Melankton’u Anıyoruz

Kilise bugün Filip Melankton’u anıyor(1497-1560). Melankton harika bir akademisyendi. Wittenberg Üniversitesine eğitim vermek üzere 1518’de atandı ve orada birlikte öğreteceği Martin Luther ile tanıştı. Melankton klasikleri öğretmenin yanı sıra teknoloji ve Luther’in tavsitesiyle kutsal yazılar ve teoloji de öğretmeye başladı. İmparator 5.Karl Nisan 1530’da resmi bir görüşe için Roman Katolik ve Luteryenler’i topladığı zaman Luteryen’leri…