İbrahim’in Eşi Sara’yı Anıyoruz

Kilisede bugün Eski Antlaşma’daki en önemli kadın karakterlerden biri ve İbrahim’in karısı Sara’yı anıyoruz. Tanrı’dan eski hayatlarını, evlerini, ailelerini, putlarını bırakmaları üzerine bir çağrı aldıktan sonra kocasının, Kildaniler’in Ur şehrinden Haran’a, ardından da Kenan’a kadar yaptığı yolculukta yanında olmuştu. Sara ve İbrahim Tanrı onlara bir çocuk, İsak’ı, vaat edene kadar yaşlanıncaya kadar çocuksuz kalmışlardı. Sara’nın…