Mecdelli Meryem’i Anıyoruz

Kilisede bugün İsa Mesih’in Tanrı sözünü duyurmaya başladığı ilk zamanlardan beri sadık öğrencisi olan ve dirilişinin ilk tanığı Mecdelliı Meryem’i anıyoruz. Luka’ya göre Meryem’i Şeytan’ın etkisinden kurtarmıştı Mesih. O’nun ölümüne de şahit olmakla beraber diriliş haberini öğrencilere getiren de oydu. Bu nedenle Clairvaux’lu Aziz Bernard ona “öğrencilerin öğrencisi” ünvanını vermiştir. Dua Edelim: “Sonsuz RAB, oğlun…