Meryem’in Elizabet’i Ziyareti Anılıyor

Kilisede bugün ikisinin de mucizeyi bir şekilde hamile olduğu sırada Meryem’in Elizabet’i ziyareti anılıyor. İsa Mesih’e yol açacak kişi olan Vaftizci Yahya’nın gelebilmesi için Tanrı tarafından Elizabet’in rahmi tekrar canlanmıştı. Akraba oldukları için Kutsal Ruh aracılığıyla Tanrı’nın oğlu rahmine mucizevi bir şekilde düştüğü vakit Elizabet’i ziyarete gelmişti. Elizabet Meryem’i görür görmez Kutsal Ruh’la doldu. Karnındaki…