Mesih’in Sünnetini Anıyoruz

Yahudi adetlerince çocuk doğumdan sonra sekizinci gününde sünnet edilerek isim alırdı. Kilisede bugün de “Mesih’in sünnetinin ve İsim Alışının Bayramı” olarak anılır ve hem isim alışını hem de sünnetini kutlarken “insan günahı için kefaret olarak belirlenmesini” (p. 1078) hatırlıyoruz. İsmi bir melek tarafından kondu çünkü “Halkını günahlarından O kurtaracak” (Matta 1:21). İsa sünnetiyle birlikte ilk…