Philipp Nicolai, Johann Heermann Ve Paul Gerhardt’ı Anıyoruz

Bugün anılan kişiler ilahi şarkı yazarları olan Philipp Nicolai, Johann Heermann ve Paul Gerhardt’dır. Philipp Nicolai (1556-1608) büyük veba salgını sırasında Almanya’da yaşayan ve rehberlik ettiği insanlardan 1300’den fazlasının 6 ay gibi kısa bir sürede salgında öldüğü bir pastördür. “Luteryen ilahilerin kralı ve kraliçesi” olarak bilinen “Wake, Awakze, for Night is Flying” ve “O Morning…