Yakup’u, Diğer İsmiyle İsrail’i Anıyoruz

Kilise’de bugün Eski Antlaşma’da adı geçen en eski inanç babalarından biri olan Yakup’u, diğer ismiyle İsrail’i anıyoruz. İsak ve Rebeka’nın küçük oğulları olan ve kardeşinin doğum hakkından dolayı sahip olduğu kutsamayı annesinin yardımıyla çalan kişidir Yakup. Tanrı’nın bir meleğiyle güreştikten sonra Yakup’un “hileci” anlamına gelen kendi ismi Tanrı’yla mücadele eden anlamına gelen İsrail olarak değiştirildi…