Zebur Nedir?

Hristiyanlıkta Zebur veya diğer adıyla Mezmurların yeri ve önemi, İsa Mesih’in öğretileri ve Hristiyan ibadet geleneği üzerinde derin bir etkiye sahiptir. Mezmurlar, Eski Ahit’in bir parçası olarak kabul edilir ve Kutsal Kitap’ın özel bir bölümünü oluşturur. İsa Mesih’in hayatı ve öğretileriyle Mezmurlar arasında çeşitli bağlantılar bulunur: