Bir Hazine Ortaya Çıkıyor

Martin Luther Ortaçağ reform hareketlerinin başlamasında kilit isimlerden birisiydi. Hem Katolik Kilise’si içindeki değişiklik talebi hem de halkın Kutsal Kitap (İncil, Tevrat ve Zebur) gerçeklerini bilmesi için yaptığı çalışmalar kendisinden sonra gelen milyonlarca insanı etkiledi. Hristiyanlığın en büyük ikinci mezhebi olan Protestan kilisesinin başlamasına neden olan Martin Luther ve arkadaşları daha sonra Luteryen Kilise’sinin başlamasına…

Kutsal Kitap

Kutsal Kitap neyden bahseder? Hristiyanlar bu kitabı neden bu kadar önemsemektedir? Hristiyanlar olarak bizler Kutsal Kitap’ı okuyor, ondan bahsediyor ve çalışmalar yapıyoruz. İçindeki öyküleri öğretiyor ve üzerine vaaz veriyoruz. Bu önemli kitaba aynı zamanda “Kutsal Yazılar” veya “Tanrı’nın Sözü” denmektedir. Kimileri de “İyi Kitap” olarak adlandırır. Esasında 66 küçük kitaptan oluşan tek bir kitaptır. Bu…

Martin Luther’in Kısa İlmihali

İlk kiliseden beri, yetişkinlere vaftiz olmadan önce Hristiyanlık eğitimi verilmektedir. Bu eğitimin amacı, vaftiz edilecek kişinin, Hristiyanlığın temel içeriğini kavradığından emin olmaktır. Martin Luther tarafından yazılan bu ilmihal, vaftiz ve konfirmasyon kurslarında ve Hristiyan imanlının kendi ruhani hayatının idamesinde vazgeçilmez yardımcı araçlardır. Kısa İlmihal, çocuk ve yetişkin, eğitimli ya da eğitimsiz, herkesin okuyabileceği küçük ve…

Kutsal Ruh Aracılığıyla Gelen Güç

Kutsal Ruh, Yeni ve Eski Antlaşma boyunca olayları etkileyen kişilikten yoksun bir güç müdür? Yoksa Kutsal Ruh Tanrı mıdır? Ve insanlar neden Kutsal Ruh’un gücünden söz ediyorlar? Kutsal Ruh’un kim olduğunu, ne yaptığını, çağlar boyunca ve günümüzde hayatları nasıl etkilediğini Kutsal Kitap bize açıklamaktadır. * Kitabı indirmek için alttaki formu doldurunuz.

Asla Son Bulmayan Yaşam

Cennet ve Cehennem var mı? Kutsal Kitap cennet ve cehennemin kesinlikle var olduğunu söyler. Cennet, kurtuluşları için İsa Mesih’e iman eden ve O’na güvenen insanlar içindir. Cehennem ise İsa’nın lütufkar işini reddedenler içindir. Cennete gideceğinizden emin olabilir misiniz? Eğer evetse, nasıl? Bu derste Kutsal Kitap’ın bu sorulara verdiği cevapları keşfedeceğiz. * Kitabı indirmek için alttaki…

Size Özgürlük Veren Kitap

Kutsal Kitap’ın ana mesajı nedir? Bu kitaba gerçekten inanılabilir mi? Kitabı kim ya da kimler yazdı? Bu derste Kutsal Kitap’ın nasıl yazıldığını öğrenecek ve tüm zamanların en çok okunan kitabı hakkında asırlardır sorulan bazı soruları cevaplayacağız. * Kitabı indirmek için alttaki formu doldurunuz.

Sizinle İlgilenen Tanrı’ya Güvenmek

Günah, Adem ve Havva’nın itaatsizliği yüzünden dünyaya girdi. İsyanları ölümle ve Tanrı’dan ebediyen ayrı kalmakla sonuçlandı. Bu derste günahın dünyaya nasıl girdiğini ve insanları günah, ölüm ve kötülükten kurtaracak bir yol sağlamak için Tanrı’nın, Oğlu İsa aracılığıyla nasıl harekete geçtiğini göreceksiniz. * Kitabı indirmek için alttaki formu doldurunuz.

Sizinle İlgilenen Yaratıcı

Tanrı gerçekten var mı? Eğer varsa, nasıl bir varlıktır? Bu derste, Tanrı’nın bu soruları Kutsal Kitap’ta cevapladığını göreceksiniz. Tanrı, kendisini her şeyin Yaratıcısı olarak açıklar ve insanlarla derin ve kişisel bir ilişki içinde olmayı arzulayan bir varlık olarak tanıtır. Kutsal Kitap, Tanrı’yı doğa, yarattığı insanlar ve Oğlu İsa’nın yaşamı ve yaptıkları aracılığıyla bulmanıza yardım eder.…

Ölüm Karşısında Zafer Kazanan Kişi’ye İman

İsa’nın ölümden dirilişi tarihteki en büyük zaferdir! Bu olayın sonucunda İsa günah ve ölüm karşısında zafer kazanır ve başardığı işe iman eden herkese yaşam verir. Ancak neredeyse dirilişinin ilk kez bildirildiği andan beri, insanlar bu olayın gerçekleşmediğine ilişkin argümanlar öne sürmüştür. Bu derste bu argümanların bazılarını inceleyeceğiz ve dirilişin sizin için ne anlama geldiğine bakacağız.…

Tanrı’nın Vaatlerini Gerçekleştiren Kişiyi Tanımak

Bu derste de İsa Mesih hakkındaki muhteşem gerçeklerden söz etmeye devam edeceğiz. Tanrı tarafından esinlenmiş olan İsrail Kralı Davut, Yeşaya ve Malaki gibi peygamberler, ileride dünyaya gelecek olan Kurtarıcı hakkında birçok gerçeği kaleme aldılar. Eski Antlaşma’da bu Kurtarıcı hakkında yüzlerce peygamberlik sözü, yani ön bildirim bulunur. Çoğu İsa’nın dünyaya gelişinden binlerce yıl önce kaleme alınmış…