06 Aralık 2023

Sevgili Tanrımız. Biz günahımızla sana gelemezken, sen bize İsa Mesih ile geldin. Bizi günahtan kurtardın ve bizi sevgili çocukların yaptın. Sana şükrederiz, Seni yüceltiriz. Sana hizmet ederiz. Çünkü senin yüce sevgin bizi özgür kıldı. Amin.

Pratik

Meryem meleğe, “Bu nasıl olur? Ben erkeğe varmadım ki” dedi. Melek ona şöyle yanıt verdi: “Kutsal Ruh senin üzerine gelecek, Yüceler Yücesi’nin gücü sana gölge salacak. Bunun için doğacak olana kutsal, Tanrı Oğlu denecek. Luka 1:34-35

Myra’lı Aziz Nikolaos’ı Anıyoruz

Kilisede bugün pastör olan Myra’lı Aziz Nikolaos’u anıyoruz. Büyük ihtimalle onu “Noel Baba” ismiyle tanıyoruz. M.S 342’de hayata gözlerini yuman Aziz Nikolaos, Myra’da (bugünkü Türkiye sınırları içinde) başpiskoposluk yapıyordu. Tarihsel olarak hakkında pek de detaylı bilgimiz olmasa bile heretik Arius’ karşı Hristiyanlığı savunduğunu, günümüzden bugüne kadar gelmiş olan bir geleneğin oluşmasını sağlamış olan cömertliğini biliyoruz…